Sommerstengningen generell kirurgi ved SSF utvides

Klinikk somatikk Flekkefjord (SSF) har vedvarende utfordringer i å få tak i vikarer til å dekke tjenestene innen generell kirurgi. Det vil derfor være nødvendig å stenge generell kirurgi ved SSF i perioden torsdag 25. august klokken 14 og ut uke 36.

Publisert 22.08.2022
Sist oppdatert 23.08.2022

- Vi har kontinuerlig henvendelser ute til alle vikarbyråer. Det er også en løpende dialog med avdelingene ved de somatiske klinikkene i Arendal og Kristiansand. De har dessverre ikke klart å bistå SSF med kirurgkompetanse fordi medarbeiderne trengs til egen drift, sier klinikkdirektør somatikk Flekkefjord, Øystein Evjen Olsen.

Han opplyser at det også har vært gjort henvendelser til avdelinger ved andre sykehus i Helse sør-øst og Helse Vest, men at heller ikke de har ledig kapasitet å tilby. 

Dette er bakgrunnen for at administrerende direktør i samråd med klinikkdirektørene har vedtatt å stenge generell kirurgi ved SSF i ukene 34 til 36. 

- Det betyr i praksis at sommerstengingen vi gjennomførte knyttet til øyeblikkelig hjelp kirurgi ved SSF fortsetter ut uke 36, sier Olsen.

- Vi ser at klinikken også utover høsten har utfordringer med å dekke vaktene. Foretaket vil derfor jobbe med ulike forslag og tiltak for drift av generell kirurgi i Flekkefjord videre utover høsten og vinteren i år, legger han til.