Screening med koloskopi ikke så bra som antatt

Risikoen for tarmkreft reduseres med 18 prosent etter koloskopiscreening. Effekten er mindre enn man tidligere har antatt.

Signy Svendsen
Publisert 10.10.2022

Studien NordICC (Nordic-European Initiative on Cororectal Cancer) publiseres i dag i New England Journal of Medicine (NEJM). Sørlandet sykehus Arendal og Kristiansand er de eneste norske sentrene i studien. Studien er ledet fra Universitetet i Oslo.

Mellom 2011 og 2014 ble nesten 9000 sørlendinger i alderen 55-64 år tilfeldig valgt ut og invitert til å delta i studien. 5300 takket ja og ble undersøkt med koloskopi i Arendal eller Kristiansand. I alt ble 95 000 deltakere i Norge, Sverige, Polen og Nederland inkludert og fulgt i 10 år.

- Effekten av koloskopi er mindre enn vi hadde trodd, sier Øyvind Holme, overlege og forsker ved gastroseksjonen ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Tidligere har man antatt at effekten av koloskopi for å screene for tarmkreft er betydelig større enn å teste for blod i avføringen. Avføringstester brukes i screening-programmer for tarmkreft i mange land. I Norge rulles et nasjonalt tarmscreeningprogram ut i løpet av 2022 og 2023. 55-åringer får tilbud om å teste seg for blod i avføringen, men på sikt er planen at koloskopi skal overta som screeningmetode.

I studien som nå publiseres fikk 1,2 prosent av de som ikke ble randomisert til tilbud om screening påvist tarmkreft i løpet av ti år, sammenlignet med 0,98 prosent i gruppen som fikk tilbud om screening.

- Dette betyr at de som ble invitert til screening fikk redusert sin risiko for tarmkreft med 18% sammenlignet med de som ikke fikk noe screeningtilbud, sier Holme.

– Men vi fant ingen reduksjon i dødelighet av tarmkreft. Kanskje må vi ha lenger oppfølgingstid for å finne reduksjon i tarmkreftdødelighet.

Studien er viktig for planleggingen av det nasjonale tarmscreeningprogrammet.

– Studien er den første og største i sitt slag i verden, sier Holme.

– Gastroseksjonene i Arendal og Kristiansand har gjort en kjempeinnsats for å frembringe ny og viktig kunnskap og viser hvor viktig det er at forskning prioriteres i en travel hverdag. Resultatene våre kan få betydning for planen om å tilby koloskopi til alle 55-åringer i Norge.​​