Sårpasienter i Listerregionen kan nå få behandling ved SSF

Pasienter med kroniske sår bosatt i Listerregionen kan nå få behandling ved Sørlandet sykehus Flekkefjord (SSF). SSF har nå egen sårsykepleier som tar imot lokale sårpasienter, etter at de er utredet ved Sørlandet sykehus Kristiansand.

Signy Svendsen
Publisert 19.10.2022

- Dette er en stor fordel for sårpasientene i Listerregionen, og for kommunene rundt som har en fagperson å forholde seg til, sier prosjektleder for TeleSÅR, Anne May Moldestad Solås.

TeleSÅR-prosjektet tar sikte på å øke bruken av digitale løsninger i sårbehandlingen. Det gjør at sårsykepleieren i Flekkefjord kan få veiledning av lege, eller sårsykepleier ved SSK ved behov, for eksempel gjennom video.​

- Dette er et initiativ fra Sørlandet sykehus Kristiansand som fører til et lokalt tilbud til sårpasienter som kommer fra Listerregionen. Samarbeidet har pasienten i fokus og gir kompetanseheving for SSF samtidig som det styrker samarbeidet på tvers, sier hun. ​


Det gjør også oppstart av digitalt nettverk for sårkontakter i Agder. Nettverket samler sårsykepleierne fra alle tre helseforetak og har et mål om å ha en sårkontakt i alle kommunene i Agder.

- Nå er vi 23 medlemmer. Hensikten er å øke kunnskapen om sår og sårbehandling. Bli kjent på tvers av helsetjenestene og lære av hverandre. Inspirere og motivere hverandre gjennom caser, undervisning og faglige diskusjoner. Det vi lærer i nettverket, har sårkontaktene ansvar for å lære bort på egen arbeidsplass, sier Solås.