Øystein Evjen Olsen slutter som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord

Øystein Evjen Olsen fratrer som klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Det skjer etter eget ønske. Arbeidet med å finne hans erstatter vil starte umiddelbart.

Publisert 28.03.2023

Portrettfoto av en smilende Øystein Evjen Olsen

Øystein Evjen Olsen

- Jeg har vært klinikkdirektør ved sykehuset i Flekkefjord i fire år. Dette har vært en krevende periode. Jeg og mine kolleger har brukt mye tid og energi på å videreutvikle kvalitetsarbeidet og styrke intern organisering. På tross av dette har jeg ikke kommet i havn. Nå må det skapes nødvendige faglige nettverk som kan sikre et robust sykehus. Dette arbeidet er påbegynt, og nå overlater jeg til en neste klinikkdirektør å fortsette arbeidet, sier Øystein Evjen Olsen.

Olsen fratrer umiddelbart, og administrerende direktør Nina Mevold  vil raskt starte arbeidet med å finne hans erstatter.

- Jeg vil først og fremst takke Øystein Evjen Olsen for hans utrettelige engasjement for sykehuset i Flekkefjord. Han har hatt et genuint ønske om å få til en forsvarlig og trygg drift av sykehuset. Det har vært en krevende oppgave, ikke minst med tanke på utgangspunktet med saken om uønskede hendelser som møtte ham da han tiltrådte og med dagens utfordringer med å rekruttere nødvendig helsepersonell, sier Nina Mevold.

Tone Kristin Hansen vil gå inn som fungerende klinikkdirektør fra og med onsdag 29. mars. Hun har siden 2016 vært avdelingssjef for anestesi, intensiv og operasjon ved Sørlandet sykehus Arendal, og var før det avdelingssjef kirurgiske senger ved sykehuset i Kristiansand. Hun er utdannet intensivsykepleier, har en master i helseledelse og økonomi og er ferdig statsviter i juni.

- Jeg er veldig glad for å få «låne» Hansen fra sykehuset i Arendal, og er sikker på at hun vil tilføre SSF ny og viktig kunnskap og energi. Det gir meg rom for å arbeide videre med å få på plass ny klinikkdirektør. Klinikken er nå midlertidig uten akutt generell kirurgi og traume, og en videreutviklingen av sykehuset er viktige prosesser som vil fordre god og tydelig ledelse, sier Mevold.​