Ny professor i rusfeltet

John-Kåre Vederhus ble denne måneden ansatt i bistillling som professor II stilling ved Universitetet i Agder. Han tilfører med det ytterligere forskningskompetanse til avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) og Sørlandet sykehus.

Publisert 06.03.2023
Professor John-Kåre Verderhus står utenfor ARAs  behandlingslokaler. Foto.
John-Kåre Vederhus er første professor i psykososial helse ved Sørlandet sykehus HF med spisset kompetanse innen forskning på rusmiddelproblematikk.

Vederhus tok sin doktorgrad i 2012 og har siden den gang produsert forskningsartikler på løpende bånd ved siden av å veilede, alene eller sammen med andre, phd-stipendiater på deres vei mot å bli forskere.

Innenfor rusforskning er det særlig tematikk med tanke på samarbeid med brukerbaserte ressurser (selvhjelpsgrupper) og familie- og pårørendeperspektivet han har forsket på.

Med en professortittel i signaturen håper Vederhus både at rusforskningen kan fortsette å vinne terreng og anseelse både på sykehuset og videre ut nasjonalt og internasjonalt

- Jeg synes det er fint hvis dette kan bidra til at ARA tiltrekker seg forskningsinteresserte klinikere som ønsker å videreutvikle tilbudet til mennesker med rusmiddelproblemer, sier Vederhus.