Ny ordning for pasientreiser

Fra og med 1. oktober 2016 blir det mulig for brukere av pasientreiser å sende inn elektronisk reiseregningsskjema.

Publisert 26.09.2016
Sist oppdatert 25.10.2022
Dette er en tjeneste som gagner både pasientene og helsetjenesten. Pasientene får raskere svar og helsetjenesten bruker mindre tid på saksbehandling. Dermed kan helsetjenesten utnytte ressursene bedre. Dette kommer pasientene til gode, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Dette betyr at du som er pasient ikke lenger trenger å legge ved oppmøtebekreftelse, denne hentes nå fra offentlige registre.

Den nye hovedregelen er at reisen blir dekket med en standardsats på kr 2,20 per kilometer, uansett hvilket transportmiddel som benyttes, når reisen er lenger enn ti kilometer én vei. Og det er slike søknader det i første omgang vil være mulig å søke elektronisk for.

Som pasient kan du da velge det transportmiddelet som passer best. Utbetalingen blir den samme om du reiser med buss, tog eller bil.

Elektronisk selvbetjeningsløsning skal utvikles fortløpende, innen kort tid vil det derfor også bli mulig å søke elektronisk for reiser med nødvendige tilleggsutgifter, for eksempel utgifter til kost og overnatting.

Etter 1.oktober får pasienter som kan dokumentere medisinsk behov for å kjøre bil, dekket kostnader forbundet med bilreiser, slik som parkering og bompassering. Pasienter som vil søke om å få dekket disse utgiftene, må bruke det nye papirskjemaet.

I tillegg til at det blir mulig å søke elektronisk, blir det også nytt papirskjema og ny veiledning på papir. Det nye papirskjemaet vil bli tilgjengelig på helsenorge.no og hos behandler.

Når skal jeg bruke ny løsning?
Hvis du reiser til behandling 1. oktober eller senere, skal du bruke nytt papirskjema og fra den dagen kan du legge inn reiser på helsenorge.no.

Reiser som gjennomføres til og med 30. september, sendes inn på eksisterende papirskjema og dette må sendes per post, som før. 

Nye nettsider

www.helsenorge.no for pasienter

Fra 1. oktober finnes all pasientrettet informasjon fra Pasientreiser på www.helsenorge.no. Ved å logge deg inn på tjenester på helsenorge.no kan du bruke den elektroniske selvbetjeningsløsningen.

Pasientreiser for helsepersonell ​

Pasientreiser.no vil fra 1. oktober være et nettsted for helsepersonell og andre fagpersoner.

Ta gjerne kontakt med Pasientreiser på telefon 05515 for mer informasjon.