Nær 20 millioner til NORSCREEN

Studien The NORwegian atrial fibrillation self-SCREENingtrial (NORSCREEN) er tildelt 19,7 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (KLINBEFORSK). Studiesenteret er ved Sørlandet sykehus Arendal.

Publisert 01.12.2022

The NORwegian atrial fibrillation self-SCREENing trial (NORSCREEN) bygger på artieflimmerstudien som nylig er utført ved Sørlandet sykehus. Hjertesensoren som skal benyttes i studien er utviklet og produseres på Sørlandet.

Om NORSCREEN heter det:
«Hjerteflimmer eller atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse. Atrieflimmer øker risikoen for blant annet tidlig død, hjerneslag og hjertesvikt. Mange har atrieflimmer uten å vite om det. Det er derfor viktig å stille diagnosen og starte forebyggende behandling før tilstanden medfører alvorlige komplikasjoner. I NORSCREEN studien skal vi undersøke om egenundersøkelse med en norskutviklet hjertesensor (ECG247) kan påvise ikke tidligere kjent atrieflimmer slik at deltakerne kan starte behandling og forebygge senere sykdom. Studien skal inkludere 20 000 deltakere over 65 år og følge dem i opptil 5 år via norske helseregistre.» 

Bevilgningene til NORSCREEN studien er gitt til Oslo universitetssykehus (OUS) ved prosjektleder Sigrun Halvorsen, professor OUS/UiO, men innebærer et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Karolinska institutet i Stockholm, Nasjonalforeningen for hjerte- og lungesyke og Sørlandet sykehus.

Studiesenteret skal etableres ved Sørlandet sykehus Arendal.