Nå starter prosjektering av nytt akuttbygg SSK

I går vedtok styret i Helse Sør-Øst oppstart prosjektinnramming for nytt akuttbygg ved SSK.

Signy Svendsen
Publisert 26.04.2021
Sist oppdatert 27.03.2023
En gul varebil parkert utenfor en bygning
Dagens akuttbygg ved Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Sørlandet sykehus/Signy Svendsen

- Dette var et viktig vedtak, og vi er glad for at styret i Helse Sør-Øst har sett betydningen av å komme i gang med denne prosessen, sier administrerende direktør Nina Mevold:

Nytt akutt- og intensivbygg er dermed det neste store byggeprosjektet etter at nytt psykiatribygg står ferdig. Det er imidlertid lang vei frem til ferdigstillelse av prosjektet.

- Vi snakker nok 2028–2029 før vi kan klippe snora til et helt nytt bygg. Men nå er vi i gang, og gleder oss over det, sier Mevold.

HSØs styret vedtok enstemmig følgende vedtak:

1. Styret godkjenner oppstart av prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF. Det skal legges til grunn en økonomisk planleggingsramme på 1,0 milliarder kroner (mars 2021-kroner; P50-estimat). 

2. Gjennom arbeidet med prosjektinnrammingen skal de prioriterte prosjektutløsende behov ytterligere konkretiseres, og det skal identifiseres et nødvendig antall alternativer for videre utredning. 

3. Styret legger til grunn at Sørlandet sykehus HF er prosjekteier for prosjektinnrammingen, basert på godkjent mandat fra Helse Sør-Øst RHF. 

4. Administrerende direktør gis fullmakt til å godkjenne mandat for prosjektinnramming for akuttbygg Kristiansand ved Sørlandet sykehus HF.