Nå kan du få innkallingsbrevet ditt raskt

Registrér deg på helsenorge.no, så kan vi sende timeinnkallingen til din innboks der. Da får du brevet umiddelbart. Vi kan også sende innkallingen til Digipost eller e-Boks. Logg deg inn med BankID eller annen sikker tjeneste.

Publisert 20.10.2020
Sist oppdatert 21.09.2022
En hånd som holder en telefon
Sørlandet sykehus sender nå innkallingsbrevet ditt digitalt. Registrer deg hos helsenorge.no for å kunne ta tjenesten i bruk.

Vi varsler deg på SMS når brevet ligger klart. Det er viktig at du har korrekt kontaktinformasjon i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.

Oppdater kontaktinformasjonen din

Hvis du ikke har digital postkasse, sender vi brevet hjem til deg. Vi sender også brev i posten til alle under 16 år. 

 

 Se meldinger fra helsetjenesten