Martin er først ute på nye UiO Campus sør

De første ti medisinstudentene som skal ta deler av medisinstudiet ved Sørlandet sykehus, er nå tatt opp. Martin Schjærven Aagaard er medisinstudent på fjerde året og skal ta sitt femte studieår på UiO Campus sør denne høsten.

UiO
Publisert 15.02.2023
Sist oppdatert 18.02.2023
Mannlig medisinstudent i hvit frakk står på utsiden av gult murbygg.
Klar for å flytte sørover: Martin Schjærven Aagaard ser flere fordeler ved å ta deler av medisinstudiet ved Sørlandet sykehus. Foto: Privat

Aagaard bestemte seg tidlig for å søke opptak. ​

– Vi kommer tett på sykehusene og praktiserer på en studentdrevet poliklinikk, noe som kan gjøre oss bedre rustet til en fremtid som allmennleger. Det vil gi oss gode muligheter for pasientnær undervisning, og å praktisere tett på sammen med fagmiljøet, sier han.

Gleder seg til første kull studenter

– Vi gleder oss til å ønske de første medisinstudentene velkommen til UiO Campus sør fra høsten 2023. De første studentene kommer allerede i august i år. Når vi trapper opp, er planen at til sammen 40 medisinstudenter vil ta et fjerde og femte studieår ved UiO Campus sør, sier administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus.

– Vi ønsker de ti første studentene som starter på UiO Campus sør masse lykke til, og gleder oss til å fortsette samarbeidet om å utdanne leger der behovet er størst, sier Magnus Løberg, prodekan for studier ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Bedre rustet til en fremtid som lege

Medisinstudentene starter på Sørlandet med samme læringsmål som i Oslo, og med lokale lærere og undervisning med både lokale lærere og noe fjernundervisning.

– Med flipped classrom, flere undervisere per student er jeg sikker på vi får god oppfølging, noe som blir givende og lærerikt, forteller Martin Schjærven Aagaard.

Studiemiljøet blir lite det første året, og Schjærven Aagaard ser for seg at det blir positivt. 

– Jeg forventer at vi som reiser gjennom UiO knytter sterke bånd og at det kommer flere etterhvert, sier han. 

Ti nye studenter vil komme våren 2024. Medisinstudenter med fordypningspraksis vil også være et positivt tilskudd til studiemiljøet, sier han.

Gleder seg til å flytte sørover

Schjærven Aagaard deltok også på studieturen til Sørlandet sykehus i oktober i fjor, der studentene fikk omvisning og møtte undervisere ved UiO Campus sør.

– Mitt inntrykk av UiO Campus sør er at vi får mer kunnskap og erfaring med praksis, og blir satt i flere forskjellige situasjoner enn det som har vært vanlig til nå. Jeg vet også hvordan det er å være på Sørlandet sykehus og har en tilknytning der når jeg skal søke LIS1.

Det å flytte sørover blir bra, tenker studenten. Da kommer hann seg vekk fra bymaset, med bedre luft og mindre stress i hverdagen. Samboer er fra Mandal og er med på flyttelasset sammen med hunden.

– Det trekker faktisk opp en del, at det er kort vei til naturen og at det er lettere å ha hund, avslutter han.

Alt om UiO Campus sør

Neste søknadsfrist til UiO Campus sør er 1. mai. 


Da er det studenter på modul 4 som kan søke for å ta deler av sin medisinutdanning i Agder fra våren 2024. Det arrangeres studietur til Sørlandet sykehus 11.-12. april med påmeldingsfrist 20. mars.​