Kreftpasienter skal få bedre hjemmeoppfølging

I løpet av 2023 er det krav om at alle pakkeforløpene for kreft skal oppdateres for å integrere «Pakkeforløp hjem for pasienter med kreft». Dette vil gi kreftpasienter en bedre oppfølging, fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Publisert 07.12.2022

​Det nye pakkeforløpet krever endringer i rutinene ved helseforetakene og et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

​Les hele saken på Helse Sør-Øst sine nettsider​