Koronastudie vekker internasjonal oppmerksomhet

Mild sykdom beskytter mer enn vi først trodde. Det viser studien publisert i det digitale tidsskriftet "PLOS ONE". Studien vekker internasjonal oppmerksomhet.

Publisert 24.08.2022
En bygning med et skilt på forsiden

- Det viktigste funnet er at vi ser at deltakerne hadde gode nivåer av antistoffer 10-12 måneder etter covid-19. Og når dette er personer som hadde mild sykdom, forteller det at immunforsvaret beskytter mer enn vi først trodde i denne tiden. At ingen av deltakerne har hatt reinfeksjoner i løpet av de 12 månedene underbygger dette, sier Marjut Anneli Sarjomaa, overlege og stipendiat.

Det er sykehuset Telemark og Sørlandet sykehus som står bak studien "SARS-CoV-2 antibody persistence after five and twelve months: A cohort study from South-Eastern Norway​". Personene som deltar hadde covid-19 i den første smittebølgen i mars 2020 eller den andre som utspant seg fra september samme år. 12 måneder etter at de fikk påvist korona hadde 94 prosent fortsatt gode nivåer av antistoffer i blodet. I alt 391 personer fra Agder og Telemark deltar i studien som fortsatt pågår.

Interessante funn for vår befolkning

- Det er norske pasienter med mild covid som er med i studien. Funnene  er interessant for vår befolkning og det gjør at det er viktig å forsette studien med de samme deltakerne for å se på nivåer av antistoffer etter 24 måneder, forklarer Anne Kristin Møller Fell, overlege og​ prosjektleder. 

Svært mange av deltagerne i studien er fra Agder.

En person med blondt hår

Prosjektansvarlig for COVITA i Agder, Randi Eikeland.

- Agder var tidlig rammet i første smittebølge og mange helsearbeidere var blant dem som testet positivt for covid-19 den første tiden. Også ansatte ved helseinstitusjoner i Agder, som ikke var så veldig syke, ble inkludert i studien, sier nevrolog Randi Eikeland, prosjektansvarlig for COVITA i Agder.

Skal undersøke antistoffer etter vaksine og etter covid-19

Framover skal studien undersøke antistoffene man får av vaksinene og antistoffene man får av covid-19. 

- Det vil gi oss ytterligere ny kunnskap om hva slags beskyttelse antistoffene gir og eventuelle forskjeller. Vi vet jo fremdeles ikke hvilket nivå som gir beskyttelse mot smitte, poengterer Sarjomaa som understreker at de er veldig takknemlig for den innsatsen som deltakerne legger ned. ​

-  De har stilt opp midt i en pandemi og det er vi veldig imponerte over. Det er snakk om kontroll hvert halvår i to år. Samtidig har vi også hatt 719 deltakere som ikke har hatt korona som kontrollpersoner i studien. Det er vi veldig takknemlige for og vi håper de også kommer tilbake til 24 månederskontrollen, avslutter hun.