Sørlandet sykehus Arendal:

Inngår leieavtale for ny operasjonsrobot

Sørlandet sykehus HF vedtok nylig å inngå leieavtale om en ny operasjonsrobot for kikkhullskirurgi ved sykehuset i Arendal. Leieavtalen er på fem år og vil sikre videre robotkirurgi i Arendal.

Publisert 06.01.2023

​- Jeg er godt fornøyd med at vi på denne måten utvider perioden der vi er sikret operasjonsrobot i Arendal. Det er bra for pasientene i Østre Agder, som fortsatt vil kunne få robotkirurgi der det er beste metode. Dette gir oss også gode muligheter for å videreutvikle foretaket innen robotkirurgi, og styrke samarbeidet mellom Arendal og Kristiansand. Vi får samtidig utvidet perioden til å finansiere neste operasjonsrobot i Arendal, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Dagens operasjonsrobot «Kitty»har vært i bruk siden 2013 innen urologi, gynekologi og gastrokirurgi, og var nå inne i en utvidet serviceavtale, ut 2024. Med den nye leieavtalen får sykehuset i Arendal en oppdatert operasjonsrobot, tilpasset de operasjonene som den benyttes til.

Denne roboten er anbefalt av det regionale kompetansesenteret og skal også tas i bruk ved Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet.

Den femårige leieavtalen gjør det mulig med oppgraderinger til ny teknologi underveis i leieperioden.

- Forlenget avtale for operasjonsrobot er svært bra for sykehuset i Arendal. Det gagner både pasientene, og våre kirurger som fortsatt får operere på moderne utstyr. Operasjonsrobot regnes som morgendagens operasjonsmetode innenfor mange typer operasjoner, og uten slikt utstyr ville vi redusere vår attraktivitet som arbeidsgiver. Jeg er godt fornøyd med at vi inngår denne avtalen som sikrer oss en operasjonsrobot de neste fem årene, sier direktør for somatikk Arendal, Geir Rørbakken.