Hele landet ser til livreddende sørlandsk metode

Ambulanseteknikk fra Sørlandet har endret måten å frakte skadde, bevisstløse pasienter på. Nå følger både nasjonale og internasjonale fagmiljøer etter. Overlegen som var med på å utforme prosedyren disputerer i dag for sin doktorgrad om temaet.

Publisert 06.04.2017
En person i grønn jakke
Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

– Det hjelper lite å unngå å bli lam dersom du dør fordi du ikke får puste, sier Per Kristian Hyldmo, overlege ved Sørlandet sykehus og doktorgradsstipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

I 2005 endret ambulansepersonellet på Sørlandet måten å frakte skadde, bevisstløse pasienter på. Det var lenge vanlig praksis å la bevisstløse ligge på ryggen i frykt for at det kunne føre til alvorlige nakkeskader å vende dem over på siden. Spørsmålet om hvorvidt pasienten får puste eller ikke ble imidlertid avgjørende da ambulansetjenesten på Sørlandet sykehus bestemte seg for å bytte metode.

Per Kristian Hyldmo
Per Kristian Hyldmo. Foto: Fredrik Naumann/Felix Features.


– Å ligge på ryggen når man er bevisstløs kan være farlig. Tunga kan blokkere svelget, og oppkast og blod kan renne ned i lungene, sier Hyldmo.

Ved å ta i bruk traumesideleie, der to personer utfører jobben mer skånsomt og med mulig bruk av nakkekrage for å stabilisere hodet, kan man ta hensyn til både pust og nakke. Det viktigste er å sørge for at pasienten har frie luftveier og får puste.

Har forsket på hva som er best
Hyldmo, som disputerer for sin doktorgrad ved Universitetet i Stavanger i dag, har forsket på det ambulansetjenesten på Sørlandet startet med i 2005. Han var selv med på avgjørelsen om å bytte teknikk den gangen, og ville senere finne ut om det var farlig å ligge på ryggen når man er bevisstløs eller å bli snudd på siden hvis man har nakkebrudd. Med sin doktorgrad bygger han nå ut den erfaringsbaserte kunnskapen med forskningsbasert kunnskap.

- Det er mange som tenker at vi visste dette fra før. Vi trodde det, ja, men nå vet vi mer om at det antakelig er riktig, sier forskeren.

Forskningen, som er finansiert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, har blitt gjort både ved to store, internasjonale litteraturstudier, samt forskning på lik i USA. Resultatene viser at det er bedre å ligge på siden for å ha frie luftveier, og at traumesideleie sannsynligvis ikke er farlig for pasienter med nakkebrudd hvis det gjøres skånsomt.

Nasjonalt og internasjonalt gjennomslag
Hyldmo, som leder Traumeenheten ved Sørlandet sykehus, har vært faglig leder i en ekspertgruppe som har utarbeidet en ny prosedyre de anbefaler hele landet å ta i bruk, basert på erfaringen og forskningen.

– Målet med dette er at det skal være lik praksis for ambulansepersonell, legevaktsleger og luftambulansepersonell over hele landet. Noen lar bevisstløse ligge på ryggen, andre ikke. Noen bruker nakkekrage, andre ikke, sier Hyldmo.

Traumesideleiet brukes i dag i hele Norge, i tillegg til å stå i skandinaviske retningslinjer. Amerikanske fagmiljøer har også begynt å innføre prosedyren.