Gjennomgang av pasienter - rapport ferdig

Sørlandet sykehus HF har etter anbefaling fra Konsernrevisjonen ved Helse Sør-Øst, gjennomført en ny gjennomgang av pasienter ved Sørlandet sykehus Flekkefjord i forbindelse med sak om uønskede hendelser. Funnene i dette arbeidet foreligger nå i egen rapport.

Signy Svendsen
Publisert 08.12.2022
Sist oppdatert 14.03.2023

Administrerende direktør besluttet våren 2020 å gå bredt ut i Agders befolkning og tilby ny gjennomgang for alle pasienter operert av to spesifikke kirurger. De aktuelle pasientene tok selv kontakt med Sørlandet sykehus Flekkefjord per telefon på et opprettet kontakttelefonnummer og ble registrert for en senere gjennomgang.

Etter granskning av to kirurgiske overleger ved Sørlandet sykehus Flekkefjord av tilsynsmyndighetene, ba Konsernrevisjonen SSHF om å oppsummere denne gjennomgangen av tidligere opererte pasienter for å undersøke om det var noen pasientgrupper som burde undersøkes videre

Totalt 284 pasienter tok kontakt med Sørlandet sykehus Flekkefjord for en ny vurdering. Eksterne grenspesialister revurderte alle pasienter operert av disse to legene som ønsket en revurdering, og resultatene av denne gjennomgangen foreligger nå i egen rapport.

Ny gjennomgang av ortopediske operasjoner - rapport 

Gjennomgangen viser en lav generell komplikasjonsrate innen ortopediske operasjoner på 4 prosent for Kirurg A og 8,5 prosent for Kirurg B. Denne komplikasjonsraten ligger innenfor forventet normalvariasjon for ortopediske operasjoner ut i fra sammenlignbare tall.  Undersøkelse av spesifikke operasjoner viser en noe høyere estimert komplikasjonsrate for operasjoner innen fot og hånd (foruten håndledd) enn ønskelig, spesielt for kirurg B. Det er ikke avdekket spesifikke pasientgrupper som trenger ytterligere gjennomgang.

Gruppen som har skrevet den ortopediske rapporten består av fagdirektør Susanne Hernes, overlege Per Kristian Hyldmo og rådgiver i fagavdelingen, Mikkel Peter Høiberg. Disse har hatt hjelp av to eksterne eksperter, professor Olav Røise (universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus) og Lars Gunnar Johnsen (leder Norsk ortopedisk forenings kvalitetsutvalg). De eksterne rådgiverne har deltatt i analyseplanleggingen, vurdering av tvilstilfeller, diskusjonsmøter etter at analysene er gjennomført og har gjennomlest og kommentert den ortopediske rapporten.​