Fullført konseptfase for akuttbygg i Kristiansand

I går godkjente styret i Sørlandet sykehus HF konsertrapporten for nytt akuttbygg ved sykehuset i Kristiansand, og i dag ble det markering av at konseptfasen for akuttbygget er ferdig. Nå er det tid for neste fase: Forprosjekt.

Signy Svendsen
Publisert 16.10.2023
En bygning med buet tak
Skisse på hvordan det nye akuttbygget i Kristiansand vil bli seende ut.

​Et enstemmig styre godkjente i går konseptrapporten for nytt akuttbygg Kristiansand og at prosjektet går over i neste fase -  som er forprosjekt.

- Nå gjenstår det at styret i Helse Sør-Øst også vedtar det, og at akuttbygget kommer inn på Statsbudsjettet for 2025, sa Per W. Torgersen, prosjektsjef Sørlandet sykehus HF under markeringen.

Prosjektledelsen for akuttbygg Kristiansand (SSAK) inviterte nemlig i dag alle som har vært med å medvirke i akuttbyggprosjektet til en felles markering som en stor takk til de mange i foretaket som har lagt ned mye arbeid i konseptfasen. 

- Vi har nå jobbet med konseptfasen i 2,5 år. Det har vært et spennende arbeid med god dialog med alle parter. Nå skal neste år brukes til arbeidet med å planlegge selve bygget, teknologien og organiseringen før vi forhåpentligvis kan sette spaden i jorda for et ferdig akuttbygg i 2028, sa Torgersen.
  
Mette R. Knudsen, prosjektsjef Sykehusbygg, la i sin takketale vekt på det gode samarbeidet mellom Sykehusbygg og Sørlandet sykehus.

- Det store engasjementet og positiviteten som har vært i hele organisasjonen, har gjort dette til et morsomt prosjekt som igjen har gitt gode løsninger for det kommende bygget, sa hun blant annet.

En gruppe kvinner som poserer for et bilde
Fra venstre: Mette R. Knudsen, prosjektsjef Sykehusbygg, prosjektsjef Per W. Torgersen og klinikkdirektør somatikk Kristiansand Nina Hope Iversen. Foto: Ratio arkitekter AS

 

Nytt akuttbygg Kristiansand

Det nye akuttbygget i Kristiansand skal etter planen stå klart i 2028.
Akuttbygget er anslått å koste 1,7 milliarder kroner.


Bygget vil bli på cirka 10.000 kvadratmeter.


Kristiansands planlagte helsehus vil ligge vegg-i-vegg med det nye akuttbygget.


Akuttbygget skal inneholde:

  • Akuttmottak
  • Observasjonspost
  • Intensiv/intermediær
  • Postoperativ
  • Dialyse
  • Nyfødtintensiv
  • Landingsplass for helikopter på taket
  • Ambulansehall som blir felles for sykehusets akuttmottak og kommunens helsehus