Fortsatt mange som ikke møter til avtalt time

I 2022 var det 4,1 prosent av pasientene som ikke møtte til avtalt time Sørlandet sykehus. – Det er fortsatt et problem at mange pasienter ikke kommer til avtalt behandling, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Publisert 18.01.2023

I fjor ble det gjennomført flere enn fem millioner konsultasjoner ved sykehusene i Helse Sør-Øst. I 223 000 tilfeller møtte ikke pasienten til avtalt time. Andelen som ikke møter ble noe lavere utover høsten og vinteren, men det er fortsatt mange pasienter som ikke kommer til behandling.

– Dette er en betydelig utfordring, sier Rootwelt. Sykehusene får ikke behandlet så mange pasienter som de legger opp til, og de ansatte får ikke gjort det de skal.

– Det er frustrerende for ansatte, men det er verst for de pasientene som kunne fått hjelp, sier Rootwelt. Han forteller at sykehusene i Helse Sør-Øst jobber aktivt med å redusere ventelistene, men hvis de skal klare det, er det avgjørende at pasientene kommer til time.

Rootwelt forstår at det ikke alltid passer med en oppsatt time, men oppfordrer pasienter til å si ifra hvis de må bytte.

– Meld fra så tidlig som mulig. Da kan sykehusene innkalle andre pasienter som trenger behandling, sier Rootwelt.

De som mottar innkallingsbrev digitalt, kan avbestille eller be om endring av timeavtale på Helsenorge.no. For å unngå gebyr, er det viktig å avbestille eller endre timen senest 24 timer før oppsatt tidspunkt.

– For at sykehusene skal utnytte ressursene sine effektivt, bør man helst si ifra mye tidligere enn dette, og aller helst komme til oppsatt time, sier Rootwelt.

Tall for Sørlandet sykehus i 2022:

​Antall konsultasjoner ikke møtt: 21566

Antall konsultasjoner totalt: 525574

Andel ikke møtt: 
4,1