Forskningsaktivitet gjør oss til en attraktiv arbeidsplass

Dette var en av konklusjonene etter heldagssamling i forskningsutvlaget i klinikk for psykisk helse (KPH). Nesten 50 forskere, klinikere og ledere møtte til forskningspresentasjoner og paneldebatt.

Publisert 31.05.2023

Forskningen i KPH har skutt fart de siste årene, og hele 40% av artiklene fra KPH i 2022 var publisert de høyest rangerte tidsskriftene. 

– Jeg er imponert over alle prosjektene som foregår. Vi skal fokusere på klinikknær forskning som kommer pasientene til gode, sa klinikkdirektør Vegard Haaland som innledet dagen. 

​Forskningssjef Øyvind Holme påpekte utfordringene vi står overfor der gapet mellom ressurser og behov øker:

– Dette regnestykket går ikke opp. Vi må forske på hvordan vi kan levere helsetjenestene annerledes slik at vi får et bærekraftig helsevesen der pasienter og behandlere kan være trygge på at de nye metodene er like gode eller bedre enn de gamle.

I KPH opplever flere avdelinger bemanningsutfordringer. – Men vi er nødt til å opprettholde forskningen, sa avdelingsleder Joice Pigao fra DPS Østre Agder i paneldebatten. 

- Forskningsaktivitet gjør oss til en attraktiv arbeidsplass. ​