Forlenger stengning av generell kirurgi ved SSF

Klinikk somatikk Flekkefjord (SSF) har vedvarende utfordringer med å få tak i personell til å dekke tjenestene innen generell kirurgi. Det vil derfor være nødvending å utvide stengningen ved generell kirurgi ved SSF fra uke 38 til og med uke 40.

Publisert 16.09.2022

​- På grunn av mangel på vikarer og rekrutteringsutfordringer i spesialiteten generellkirurgi, har Flekkefjord sykehus for mange ledige vakter langt fremover i tid til at det er mulig å opprettholde pasientsikker akuttkirurgi- og traumefunksjon, sier klinikkdirektør ved SSF, Øystein Evjen Olsen.

De vedvarende utfordringene har ført til at administrerende direktør Nina Mevold har utpekt en bredt sammensatt gruppe på tvers av foretaket, som i de neste tre ukene har fått i oppdrag å jobbe frem gjennomarbeidet, midlertidige alternative driftsmodeller for generell kirurgi i Flekkefjord.  

Endelig modell og tidsramme vil bli vedtatt av administrerende direktør når arbeidsgruppen har ferdigstilt sine forslag og tiltak.

- Det er viktig at denne perioden er tilstrekkelig til å gi forutsigbarhet for avdelingene og klinikkene involvert, og tid til å komme frem til en bærekraftig løsning for gjenåpning av akuttkirurgi ved SSF, sier Olsen. ​​