Forlenger midlertidig driftsmodell i Flekkefjord

Et enstemmig styre besluttet torsdag å ikke gjenåpne traume- og akuttkirurgien ved SSF som planlagt. Styret vedtok at det skal jobbes videre med generell kirurgi ved SSF og forlenger den midlertidige driftsmodellen ved sykehuset til 1. april 2024.

Publisert 28.04.2023

Det er de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord som ikke gjør det mulig å gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord som planlagt i september dette året.

- Rekrutteringsutfordringene gjelder ikke bare Flekkefjord. Rekruttering av generelle kirurger, kirurger og ortopeder er en nasjonal utfordring som helseforetakene står i, sier administrerende direktør Nina Mevold.

Den midlertidige driftsmodellen i Flekkefjord forlenges til 01.04.24.

Både fagdirektør Susanne Hernes og administrerende direktør Nina Mevold poengterte at foretaket har behov for kapasitetene i Flekkefjord sykehus i oppdraget med å levere helsetjenester til Agders befolkning.

 - Flekkefjord sykehus er viktig for helsetjenestene vi leverer og skal levere i Agder. Vi trenger hver kvadratmeter vi har på våre tre lokasjoner for å levere på oppdraget vårt. Vi skal ha et tilbud med høy pasientsikkerhet, og vi har til hensikt å videreutvikle Flekkefjord sykehus, sier Mevold, som av et samlet styre fikk i oppdrag å jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid, og samtidig jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk Flekkefjord.

- Vi kan ikke basere oss på kortsiktige løsninger. Vi må bygge fagmiljø for å gi innbyggerne i Agder de helsetjenestene de fortjener, sa styreleder Bjørn Walle og pekte på at rekrutteringsutfordringene også er synlige i Arendal og Kristiansand.

Styret fattet følgende vedtak i saken:

  1. Styret erkjenner at de vedvarende rekrutteringsutfordringene ved SSF ikke gjør det mulig å gjenåpne traume- og akuttkirurgi i somatikk Flekkefjord 01.09.2023 som planlagt, og midlertidig driftsmodell forlenges til 01.04.24.
  2. Styret ber administrerende direktør jobbe videre med rekruttering og nettverkssamarbeid slik det er beskrevet i saksframlegget.
  3. Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.
  4. Styret ber om å få til behandling en beslutningssak innen styrets desembermøte om fremtidig modell for generell kirurgi ved SSF