Ber om innspill til fremtidig akuttilbud

Hvordan skal de samlede akuttfunksjonene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord bli? Les høringssvarene her.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 06.01.2017
Sist oppdatert 03.02.2017
En gruppe bygninger
Sørlandet sykehus er bedt om å avklare akuttfunksjoner ved sykehuset i Flekkefjord innen 1. april 2017.

Administrerende direktør sendte 6. januar på høring forslag til hvordan de samlede akuttfunksjonene ved Sørlandet sykehus Flekkefjord kan bli.

En bredt sammensatt prosjektgruppe har utredet hvilke tilbud som bør videreføres, hvilke som bør videreutvikles og to modeller for fremtidig organisering av det kirurgiske/ortopediske tilbudet.

- Sørlandet sykehus skal tilby best mulig kvalitet på helsetjenestene til befolkningen i Lister. Nå ber vi pasientorganisasjoner, kommunehelsetjenesten, politikere, fagmiljøene i sykehuset og tillitsvalgte gi oss innspill til hvordan de to modellene kan ivareta dette. Vi ønsker også innspill til hvordan Sørlandet sykehus og kommunene i Lister kan videreutvikle samarbeidet mellom legevakt, akuttmottak og skadepoliklinikk, sier administrerende direktør Jan-Roger Olsen.

- Vil bli beste lokalsykehus
Prosjektgruppa har vurdert ulike modeller, og foreslår to varianter. I begge vil befolkningen få tilbud døgnet rundt ved akutte tilstander som krever spesialister i indremedisin, som for eksempel ved hjerneslag og akutt hjertesykdom. Det vil være anestesilege i døgnvakt, og fødetilbudet med beredskap for keisersnitt blir som i dag. Ortopeder og kirurger vil gjøre planlagte operasjoner på dagtid.

- Sørlandet sykehus Flekkefjord har mål om å bli Norges beste lokalsykehus på fag og drift. Vi skal utnytte fordelen ved å være midt mellom to store sykehus, og tilby kvalitet og ekspertise i utvalgte nisjer. Dette ligger fast, uavhengig av hvilken modell som velges, sier klinikkdirektør i Flekkefjord, Annette Solinski,

som har ledet arbeidet med utredningen.

To modeller for akuttkirurgi
Modellene skiller på hvordan akutte tilstander som krever kirurgi skal håndteres. I modell A vil det være ortoped i hjemmevakt på kvelder og netter på hverdager, i tillegg til turnuslege døgnet rundt. I modellen er ingen kirurg til stede etter kl. 16 på hverdager eller i helg. Prosjektgruppen
er delt i synet på om pasienter med akutte tilstander skal tas i mot ved sykehuset i Flekkefjord eller om de skal rett til sykehuset i Kristiansand.

I modell B foreslås det ortoped i vakt til kl. 20 på hverdager, samt vaktordning for kirurg på kvelds- og nattestid og i helger. Disse håndterer alle pasienter med akutte kirurgiske tilstander til innleggelse og poliklinisk behandling. Bare modell B gjør det mulig å opprettholde traumemottak. Prosjektgruppen er delt i synet på hvilken av modellene som skal anbefales til administrerende direktør.

Risikoer vurdert
Med bistand fra eksterne rådgivere har fagfolk i sykehuset, kommunehelsetjenesten, tillitsvalgte og politikere identifisert risikofaktorer ved modellene. Dette er del av høringsunderlaget.

- Prosjektgruppen har levert en grundig rapport, og konsekvensene ved begge modeller er godt belyst. I tillegg er det gjort økonomiske beregninger, som viser hvor mange spesialister og pasienter som må til for å drifte de ulike modellene, og hva dette vil koste. Nå ser jeg frem til mange innspill, slik at grunnlaget blir best mulig før jeg gjør min innstilling i midten av februar, sier direktør Jan-Roger Olsen.

I løpet av januar skal et eksternt firma kvalitetssikre at Sørlandet sykehus har fulgt Helse Sør-Østs veileder for utarbeidelse av utviklingsplaner. Styret i Sørlandet sykehus får saken til behandling 23. februar, og styret i Helse Sør-Øst behandler saken 9. mars. Det er helse- og omsorgsminister Bent Høie som til slutt avgjør hvordan akuttilbudet ved Sørlandet sykehus Flekkefjord blir.

Høringsrapporten kan leses her.

Høringssvar akuttfunksjoner Flekkefjord: