Åslaug Rudjord Lorentzen mottok forskningspris

Prisen ble delt ut i forbindelse med årets nevrodager 2021.

Publisert 16.03.2021
Sist oppdatert 20.02.2023
En smilende Åslaug R. Lorentzen fotografert utenfor  en gul murbygning ved sykehuset.
Åslaug R. Lorentzen med forskningspris innen multippel sklerose. Foto: Irene Svoziilik

Det er i forbindelse med årets Nevrodager at Sanofi deler ut en forskningspris innen multippel sklerose.

Overlege og forsker Åslaug Rudjord Lorentzen ved Sørlandet sykehus mottok 100.000 NOK til prosjektet «Vaksinerespons ved potent MS behandling».

Prosjektet er et samarbeid mellom Haukeland universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sørlandet sykehus som skal vurdere responsen på covid-19 vaksiner hos MS pasienter som får høypotent MS behandling.

Slik behandling kan være rituksimab, natalizumab, alemtuzumab, fingolimod og kladribin. Spesifikke antistoffer mot covid-19 vil analyseres i samarbeid med Influensasenteret (Universitetet i Bergen), Immunologisk institutt (Universitet i Oslo) og Folkehelseinstituttet.

Sanofi har laget et videointervju med vinneren. 

Dette kan ses her https://sanofi-no.creo.se/ms/forskningsprisen