Åpenhetsloven i SSHF

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. SSHF har utarbeidet egen redegjørelse for vårt samfunnsansvar i tråd med åpenhetsloven.

Publisert 26.06.2023

​Sørlandet sykehus HFs redegjørelse for samfunnsansvar gjelder for perioden juli 2022 – juni 2023. Fra og med 2024 vil redegjørelsen gjelde regnskapsåret og inngå som en del av årsberetningen for SSHF.

I 2023 etablerte SSHF etablert en arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra relevante fagområder, ledet av organisasjonsdirektøren, for å sikre foretakets samfunnsansvar og gjennomføring av aktsomhetsvurderinger, redegjørelsesplikten og informasjonsplikten. 

Foretaket har arbeidet systematisk med de ulike elementene innenfor vårt samfunnsansvar i flere år, og har god innsikt, kontroll og modenhet. Foretaket har nå samlet alle elementene og fått økt oppmerksomhet på foretakets ansvar i samfunnet.

Status samfunnsansvar og aktsomhetsvurderinger​