Administrerende direktør SSHF anbefaler spesialisert senter og fortsatt flytting av akutt kirurgi

Styret i Sørlandet sykehus HF (SSHF) har møte 13. desember i Flekkefjord. Saken om videre drift av akutt kirurgi og traume samt etablering av spesialisert senter for elektiv kirurgi ved SSF står på sakskartet.

Publisert 06.12.2023

Til tross for iherdig arbeid med å rekruttere kirurger til sykehuset i Flekkefjord, har man ikke lykkes. Administrerende direktør Nina Mevold anbefaler derfor til styret at SSHF nå bruker kreftene på å bygge opp et spesialisert senter for elektiv (planlagt) kirurgi i Flekkefjord, og at sykehuset i Flekkefjord ivaretar de nåværende akuttfunksjonene. Pasienter fra Flekkefjord vil fortsatt få akuttkirurgisk behandling i Kristiansand. I tillegg anbefaler administrerende direktør at de prehospitale tjenestene styrkes.

Akutt kirurgi og traumemottak ble midlertidig flyttet fra Flekkefjord til Kristiansand sommeren 2022 på grunn av mangel på spesialister innen kirurgi. Til tross for iherdig arbeid siden med å rekruttere kirurger til sykehuset i Flekkefjord, har sykehuset ikke lykkes. Styret i SSHF har hatt denne saken til behandling flere ganger. I april vedtok styret at administrerende direktør skulle legge frem en sak i møtet i desember. I vedtaket het det: «Styret ber om å få til behandling en beslutningssak senest i styrets desembermøte om fremtidig modell for generell kirurgi ved SSF.» En annet vedtakspunkt var: «Styret ber administrerende direktør om å jobbe videre med å utrede et senter innen elektiv kirurgi ved klinikk for somatikk SSF.»

- Parallelt med at vi har fortsatt arbeidet med å rekruttere kirurger til sykehuset i Flekkefjord, har flere arbeidsgrupper med bred faglig sammensetning dette halve året jobbet iherdig med planer for et spesialisert senter for planlagt kirurgi i Flekkefjord, sier administrerende direktør Nina Mevold.

- Gruppene har gjort et grundig arbeid og gjennomført risikoanalyser av flere modeller for videre drift ved Sørlandet sykehus Flekkefjord. Styret har nå fått en omfattende rapport som grunnlag for sin beslutning, understreker Mevold.

Hun påpeker at sykehuset i Flekkefjord i dag er et akuttsykehus som tilbyr de fleste akutte tjenester. 
- Det inkluderer fødetilbud og andre gynekologiske akuttjenester, medisinske akuttilbud og visse ortopediske akuttilfeller. Sykehuset er, og vil være, åpent 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Sørlandet sykehus trenger alle ansatte og alle kvadratmeterne ved våre tre somatiske sykehus – Arendal, Flekkefjord og Kristiansand. Dette ligger til grunn for den saken styret nå får til behandling, sier Mevold.

Møtet vil bli streamet.

Se styresaken