8 millioner til kreftforskning

Kreftforeningen har i sin største forskningstildeling noen sinne gitt 25 toppforskere opptil 8 millioner kroner hver. En av disse forskerne er ved SSHF, og prosjektet er forskning innen celleforandringer på livmorhalsen.

Signy Svendsen
Publisert 21.11.2022

Kreftforeningen har fordelt 189 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter. Etter at internasjonale, uavhengige eksperter og brukerrepresentanter hadde vurdert totalt 143 søknader, kom 25 prosjekter gjennom nåløyet. Ett av disse er ledet av Ane Cecilie Dæhli Munk, overlege ved Kvinneklinikken på Sørlandet sykehus HF. Hun fikk tildelingen på nær 8 millioner til forskning på prognostiske biomarkører ved livmorhalskreft.

- Dette har stor betydning for videre forskning på dette feltet, sier Ane Cecilie Dæhli Munk.

Celleforandringer på livmorhalsen rammer mange. Årlig blir over 7200 kvinner i Norge operert for sterke celleforandringer, der ytterste delen av livmorhalsen fjernes. Hos opptil 40 prosent ville forandringene gått tilbake av seg selv, mens 30 prosent ville utviklet kreft.

- Ved å forske på vevsmarkører som kan forutsi om en forandring vil gå tilbake av seg selv eller utvikle seg til kreft, vil man i fremtiden kunne gi en mer målrettet oppfølging og behandling av disse kvinnene. Mange vil kunne slippe operasjonen og medfølgende risiko for komplikasjoner fordi kroppen rydder opp i virusinfeksjonen selv, mens de med risiko for kreftutvikling vil kunne få en raskere behandling og bedre oppfølging. Dette selv om bare 30 prosent av forandringene ville utviklet seg videre til kreft, forklarer forskeren.

Prosjektet er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus Kristiansand, Kreftregisteret og Stavanger Universitetssjukehus.​​

- Vi er stolte over at Kvinneklinikken er ett av de fagmiljøene hos oss som konkurrerer nasjonalt om forskningsmidlene. Det at Sørlandet sykehus nådde opp i en så sterk konkurranse og ble vurdert så positivt av internasjonale fageksperter, sier mye om det faglige nivået på våre dyktige forskere og den forskningskompetansen vi har bygget opp ved vårt sykehus, sier administrerende direktør ved Sørlandet sykehus, Nina Mevold. ​

Fakta:
Hver høst deler Kreftforeningen ut mange millioner til kreftforskning.

I år gir Kreftforeningen 186 millioner til 25 ulike forskningsprosjekt. Dette er Kreftforeningens største årlige forskningstildeling noensinne.