5 millioner til kliniske studie

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Kreftforeningen har gått sammen og finansiert infrastruktur for kliniske studier på Sørlandet sykehus.

Signy Svendsen
Publisert 21.11.2022
Sist oppdatert 07.12.2022

Arbeidspresset er enormt og økende blant oss leger som behandler kreft.  Disse 5 millionene gjør det mulig å løfte oss alle opp, på tvers av hvilken kreft vi behandler, på tvers av avdelinger. Dermed kan vi samlet strekke oss mot Helse- og omsorgsdepartementets mål om å doble antallet kliniske studier på 5 år, og at 5 prosent av pasienter skal inkluderes i kliniske studier, sier forskningsansvarlig overlege Marte Cameron ved Senter for kreftbehandling.

Også fagdirektør Susanne Hernes understreker at tildelingen til kliniske studier en svært gledelig nyhet.

Vi er veldig takknemlige for denne generøse gaven som bidrar til at SSHF kan bygge en infrastruktur for kliniske kreftstudier. Dette kommer Agders befolkning til gode, sier hun. 

Forskningssjef Frode Gallefoss tilføyer:

Dette er tidenes løft for å stimulere til viktige kliniske studier innen kreftfeltet ved Sørlandet sykehus.

De fem millionene er en såkalt samfinansiering, hvor det at Kreftforeningen bevilger 1 million kroner utløser en større donasjon fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som gir hele 4 millioner kroner til prosjektet.

Vi er utrolig glade for at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør nå går inn med hele fire millioner og bidrar sammen med oss til å styrke investeringer i infrastruktur og utstyr ved Sørlandet sykehus, sier Geir O. Wehus, distriktsleder for Kreftforeningen i Agder i en pressemelding.

- Det vi med dette samarbeidet får anledning til å være med på, er det sentrale for stiftelsen. Vi opplever at prosjektet er veldig relevant og til nytte, og at dette kan bidra til nytt håp for mange i vårt eget nærområde. Det må være veldig meningsfullt. Det er en sann glede å få være med på dette, sier Rune Røiseland, daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.