- Overlevelsestall krever bedre samarbeid med kommunene

Pasienter som har vært innlagt ved Sørlandet sykehus har signifikant dårligere overlevelse 30 dager etter innleggelse enn landsgjennomsnittet, viser nye tall fra Kunnskapssenteret.

Johanne Tunaal-Larsen
Publisert 31.08.2017

- Her på Sørlandet har vi høyere dødelighet blant pasienter som er skrevet ut enn ellers i landet. Dette er vår og kommunenes felles utfordring nå, sier fagdirektør Per Engstrand. 

I dag offentliggjøres resultatene av 93 nasjonale kvalitetsindikatorer i helsetjenesten. En av indikatorene er totaloverlevelse, det vil si hvor mange pasienter som lever 30 dager etter at de er innlagt i sykehus for en av de tilstandene som står for 80 prosent av dødeligheten. Sørlandet sykehus skårer igjen signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet.
 
Må finne årsakene
- Dette var status også i 2011-2013, mens vi de siste årene kan vise til like god totaloverlevelse som landsgjennomsnittet. Nå må vi gå grundig inn i tallene og finne årsakene til hvorfor flere dør her enn andre steder, sier Engstrand.
 
Tallene for 2016 viser at lavere totaloverlevelse enn landsgjennomsnittet er knyttet til de pasientene som er utskrevet og som dør utenfor sykehuset innen 30 dager. Fagdirektøren ønsker tettere samarbeid med kommunene i arbeidet med å finne årsaker og vurdere tiltak som kan forhindre uønskede dødsfall.
 
– Det er mange faktorer som påvirker overlevelse etter at man har vært innlagt på sykehus. Kan hende skriver vi ut noen pasienter for tidlig, eller gir for dårlig informasjon når pasienter overføres til kommunehelsetjenesten, sier Engstrand.
 
- Oppfølging etter utskrivning kan også være en av årsakene. Vi må finne ut av dette sammen med kommunene, sier han. 

Går bredt ut
Sørlandet sykehus har de siste årene gjort flere forbedringstiltak for å øke overlevelsestallene i sykehuset, størst effekt har trolig innføringen av TILT (tidlig identifisering av livstruende tilstander) hatt.
 
- Vi vet ikke hvor på Sørlandet det er flest unødvendige dødsfall, fordi vi denne gang ikke har informasjon om behandlingssted. Derfor vil jeg ta et initiativ overfor alle kommuner i Agder. Sammen må vi sikre at overlevelsestallene etter innleggelser ved Sørlandet sykehus blir minst like gode som landsgjennomsnitt, sier fagdirektøren.
 
Sørlandet sykehus skiller seg ikke ut når det gjelder 30 dagers overlevelse etter innleggelse for de tre utvalgte diagnosegruppene hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd.