Rom og funksjoner

Nybygg psykisk helse er omsluttet av natur. Her får alle pasienter tilgang til bakkeplan og utsyn til grøntområder.

Inngangsparti

Inngangspartiet, skisse fra 2019

Hovedinngang er åpen og lys, med store glassflater. Det legges til rette for kafédrift i området.

Alle måltider til pasientene skal lages på produksjonskjøkkenet ved hovedinngangen, som også kan betjene kafeen. Mat serveres på spiserommene i hver enhet. I tillegg har hver enhet sitt kjøkken, for trening eller for å lage mat utenom faste måltider.


Skisse kafé

Skisse fra kaféområdet

Oversiktsbilde

Oversikt over de fire fløyene med to enheter i hver fløy. 10 senger i hver enhet

De åtte enhetene og rommene er utformet likt. Det gir fleksibilitet for framtiden. 
skisse utsikt til gårdsrom

Utsikt til gårdsrom fra enheten.

Alle enheter har utgang fra fellesarealene til et indre gårdsrom. Her er det også røykesoner. Mellom de fire fløyene ligger stillehagene, som hvert pasientrom har utsikt til.

skisse indre gårdshage

Skisse fra indre gårdshage, alle enheter har utgang til en slik.

skisse skjermingshage

Alle skjermingsrom har egen uteplass.

Skjermingsenhetene har sitt eget uteområde, på 30-35 m2. Hver enhet har én skjermingsenhet, med oppholdsrom i tillegg til sengerom. I alle enheter er det også to sengerom med forrom, som kan tas i bruk ved behov for skjerming og/eller ved kontaktsmitte.

 

Pasientrom skisse

Alle pasientrom får utsikt til grønne arealer.

Sengerommene er på 13,5 m2. Det er stort nok til å kunne sette inn en ekstra seng, slik at pårørende til pasienter i ABUPs enhet kan overnatte. Badene er 3,5 m2, noen bad er større for å ivareta plass til rullestol.

 

Skisse 2.etasje

Kontorplassene ligger i 2. etasje

I 2.etasje skal det ikke være pasientbehandling. Her er det arbeidsplasser og kontorer, møterom og åpent personaltorg.

 

Skisse multihall

Multihall med mye lys.

Multihallen ligger i tilknytning til inngangspartiet, i «gaten» i åpen sone. Det blir også et mindre treningsrom ved siden av.

Skisse inngangsparti

Fasade, inngangsparti

Man kommer inn fra alléen i Andreas Kjærsvei. Nybygget får 27 biloppstillingsplasser, for tjenestebiler og besøkende. Medarbeidere må parkere på dagens p-plasser på Eg.

Sist oppdatert 07.10.2022