Rapporter

Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjente 16. juni 2016 konseptrapporten for Nybygg psykisk helse Kristiansand, med vedtak om å videreføre konseptet til et forprosjekt. Revidert skisseprosjekt ble vedtatt av prosjektstyret i juni 2019. Forprosjektrapport ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 30. april 2020.

Sist oppdatert 07.10.2022