Om Nybygg psykisk helse

Nybygg psykisk helse er plassert på Egsjordene, noen hundre meter sør for hovedsykehuset i Kristiansand, ved alléen i Andreas Kjærsvei. Baneheia er nærmeste nabo.

Nybygget skal stå ferdig for pasienter i april 2023. Det skal inneholde totalt 80 sengerom med 80 døgnbehandlingsplasser.

Enheter i dagens psykiatrisk sykehusavdeling på Eg i Kristiansand skal flytte inn. Døgnplassene for ABUP i Arendal utvides til 10 plasser og innlemmes i nybygget i Kristiansand.

Styringsrammen er 927 millioner kroner.

Bygget blir på 10 759 m2 bruttoareal, 5 774 m2 netto. Fotavtrykket er 7.700 m2.

Sist oppdatert 07.10.2022