Kontakt koordinator

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Kjell Yngvar Nilsen, som koordinerer samarbeidet mellom prosjektet og Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling.

Sist oppdatert 07.10.2022