Brukermedvirkning

Nybygg psykisk helse Kristiansand skal bli det bygget i Norge som best legger til rette for framtidsrettet behandlingstilbud innen psykisk helse for voksne og unge. For å lykkes med dette, deltar medarbeidere, tillitsvalgte, brukere og pårørende i planlegging og utforming av bygget og virksomheten.

Pasienter og pårørende

Representanter for pasienter og pårørende deltar i den overordnede prosjektgruppa og i ulike tematiserte medvirkningsmøter. Har du spørsmål eller innspill, ta gjerne kontakt:

Sebastian Aronsen - pasientperspektiv barn/unge

Bente Stork Larsen - pasientperspektiv voksne

Borghild Spiten Mathisen - pårørendeperspektiv

​Intern medvirkning

Tillitsvalgte og verneombud deltar i jevnlige møter på vegne av medarbeidere i Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling. Kontakt dem gjerne ved spørsmål eller innspill.

Erlend Løwe - klinikktillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

Eldrid Rosvold Mathisen - klinikktillitsvalgt Fagforbundet

Martin Slaughter Kjelsaas - hovedverneombud

Sist oppdatert 07.10.2022