Ansvar og organisering

Helse Sør-Øst RHF er byggherre. Sykehusbygg HF er engasjert til styring og ledelse av prosjektet på vegne av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektsjef fra Sykehusbygg HF er Lars Abrahamsen.

​Skanska Norge er kontrahert som totalentreprenør i en samhandlingskontrakt for å være med på å utvikle prosjektet fra oppstart forprosjekt.

Rambøll utfører arkitekttjenestene. Andre aktører er Nordic, OneCo, Contiga, YIT, Seabrokers, Norlock, Egeland Rør, Agder ventilasjon, IcopalTak, Multiconsult, Norconsult, UCO, TT Anlegg, AS Rubicon og flere.

Organisasjonskart

Kartet viser samhandling mellom ulike aktører. Klikk for bedre visning.


Sist oppdatert 07.10.2022