Klinikk for psykisk helse - psykiatri og avhengighetsbehandling

Brukerråd KPH

Brukerrådet er et rådgivende organ for klinikkdirektøren i Klinikk for psykisk helse i spørsmål som angår tilbudet til brukere, pasienter og pårørende i virksomhetsområdet. Brukerrådet deltar med representanter i klinikkmøte og kvalitetsråd i KPH. Brukerrådet oppnevner representanter til prosjekter/arbeidsgrupper etter forespørsel.

Brukerrådet består av ni representanter fra følgende brukerorganisasjoner:

Mental Helse Agder - to representanter
LPP Agder - to representanter
A-larm - en representant
proLAR nett - en representant
WayBack - en representant
Ungdomsrådet - en representant

Medlemmer:

Vivian Helmersen, proLAR nett
vivian@prolar.no

Janet Lindeland, WayBack
janet@wayback.no

Kenneth Bakke, A-larm
kenneth.bakke@alarm.no

Borghild Spiten Mathisen, LPP Kr.sand og omegn
borghild58@hotmail.com

Gunn Rita Tveit, Mental Helse Agder
gunngunn9090@gmail.com

Anna Margrethe Andersen, LPP Grimstad og omegn
amarga@online.no

Benedicte B. Bentsen, Ungdomsrådet
benedicte101@live.no
 

Ønsker du å få tilsendt referater fra brukerrådets møter? Send en e-post til postmottak@sshf.no​

Sist oppdatert 07.02.2023