To menn som sitter ved et bord

Utdanning og kompetanseutvikling

Rett kompetanse på rett plass til rett tid gir gode beslutninger og effektiv behandling og pleie. Faglig utvikling må til enhver tid ivaretas slik at pasienter får tjenester av høy kvalitet.

Kontakt oss

Utdanning og opplæring

Læringsportalen inneholder både e-læringskurs og klasseromskurs, og er tilgjengelig for alle ansatte både på jobb og hjemmefra.

Læringsportalen

Hospitering ved Sørlandet sykehus er et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar i avdelingens daglige rutiner, uten å ha selvstendig ansvar. Hospitering omtales også i enkelte tilfeller som praksis, men må ikke forveksles med studentpraksis i regi av universitet eller høgskole.

​Hospitering

SSHF tar årlig imot ca. 60 leger i spesialisering 1 (LIS 1-lege). SSHF tilbyr LIS-utdanning i 34 ulike spesialiteter, og har til enhver tid ha ca. 280 leger i LIS 2/3 stillinger. Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her:  Helsedirektoratet  

LIS 1

Elever  på Vg2 kan søke om læreplass i yrkesfagene på vigo.no Forespørsel om praksisplass eller læreplass sendes til Marthe Christine Steene Try​.

Vi tar årlig imot flere hundre studenter i praksis. Vi tilbyr også kortere praksisperioder for elever fra videregående skole trinn tre og lærlinger fra samarbeidskommuner.

Studenter i praksis Ønsker du å jobbe ved Sørlandet sykehus?

Hos oss får du et meningsfullt arbeid, med både faglige utfordringer og faglig utvikling.
Se våre ledige stillinger
Ansatte ved Sørlandet sykehus
Sist oppdatert 29.02.2024