Kompetanseenheten

Vi bidrar til at sykehuset er en viktig og god læringsarena både for medarbeidere og studenter, noe som sikrer nødvendig kompetanse og rekruttering av medarbeidere.

Kompetanseenheten er med på å oppfylle en av sykehusets fire hovedoppgaver som er opplæring av helsepersonell. 
Vi bidrar til implementering av kunnskapsbasert praksis og samarbeider med Universitetet i Agder om bachelorutdanninger, videreutdanninger, masterprogrammer og ikke minst praksisplasser for nærmere 600 sykepleiestudenter i året.

Vi administrerer mottak og introduksjonsuke for 50 turnusleger i året.

Vi samarbeider med kommuner på Agder om gjensidig hospitering og kombinasjonsstillinger. 

Vi tilrettelegger for lærlingeplasser og praksisplasser for elever fra videregående skole.

Vi er med på å utvikle effektive systemer for kunnskaps- og kompetansedeling, har systemansvar for Læringsportalen og leder utvikling av e-læring i tett kontakt med fagmiljøene.         
        

Kontaktinformasjon

Bente Jahnsen

Enhetsleder
bente.jahnsen@sshf.no
97 14 87 04

Anette Strømsbo-Gjørv

Kommunikasjon, tekst, foto, film, utvikling av e-læring
anette.stromsbo.gjorv@sshf.no
95 28 04 45

Kristine Johanne Nordstrøm Forselv

Kristine.Johanne.Nordstrom.Forselv@sshf.no
45 47 43 64

Hans-Harald Nome

Oppfølging av praksisveiledere for studenter og lærlinger i praksis og behandling av bachelor og lærlingesøknader
hans.harald.nome@sshf.no
38 07 62 92

Linda Christine Kvilekval

Kompetansedeling, hospitering, kurs og undervisning
linda.kvilekval@sshf.no
469 49 626

Marthe Christine Steene Try

Marthe.Christine.Steene@sshf.no
95 75 76 79

Mattias Jahr

Kommunikasjon, tekst, foto, film, utvikling av e-læring og Læringsportalen
Mattias.Jahr@sshf.no
97 12 17 52

Morten Johan Mygland

Kompetanseportalen, Læringsportalen, og koordinator for digital læring
morten.johan.mygland@sshf.no
47 82 80 12

Vivi Haavik Tønnessen

Kompetanse, videreutdanninger og mastergrader
vivi.tonnessen@sshf.no
3807 4415

Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Sandens, 4. etasje.
Tollbodgata 14
4611 Kristiansand