LIS 2 og LIS 3

Sørlandet sykehus tilbyr LIS-utdanning i 34 ulike spesialiteter, og har til enhver tid ha ca. 300 leger i LIS 2 og 3 stillinger. Du kan lese mer om utdanningsløpene for hver spesialitet under utdanningsplaner.

Les mer om ordningen og søk LIS-stillinger her: Helsedirektoratet  

Læringsmål beskriver hva du som lege skal forstå, kunne og være i stand til å utføre etter endt praksis. Læringsmålene er utarbeidet av Helsedirektoratet med innspill fra Legeforeningen. Alle læringsmålene er forskriftsfestet. Ny spesialistforskrift har satt som krav at alle læringsmål knyttet til aktuell spesialitet må være godkjent av leder før du kan søke om spesialistgodkjenning.

Læringsaktiviteter er aktiviteter som LIS må gjennomføre for å innfri et læringsmål. Læringsaktivitetene er bestemt av Helseforetaket og kan for eksempel være kurs, internundervisning, utførelse av prosedyrer, selvstudium og deltakelse klinisk praksis.

Som LIS skal du dokumentere alle gjennomførte læringsaktiviteter fortløpende og be om godkjenning av læringsmål i Kompetanseportalen. Det er et krav fra Helsedirektoratet at alle læringsmålene skal være godkjent før du som LIS kan søke om spesialistgodkjenning. Læringsmålene skal godkjennes av leder på bakgrunn av utførte læringsaktiviteter, og informasjon fra veileder og minst én supervisør.

Du kan benytte Kompetansportalen på mobil. Da trenger du en egen app fra Appstore som heter «Dossier helse».

Du får også opplæring bruk av Kompetansportalen i introduksjonsuken.

Kompetanseportalen

Noen læringsaktiviteter som må gjennomføres for å innfri læringsmålene for LIS2/3 ved Sørlandet sykehus er deltakelse på lokale kurs og gruppeveiledning.
Du må selv huske å kvittere for deltakelse i Kompetansportalen.

Du finner oversikten over obligatoriske kurs her:

Obligatoriske klasseromskurs og gru​ppeveiledninger LIS2 og LIS3 ​

Alle e-læringskurs som LIS 2/3 må delta på ligger i LIS sin læringsmålplan i Kompetanseportalen. Du må selv huske kvittere for deltakelse i Kompetansportalen. 

Du finner oversikten over obligatoriske e-læringskurs her:

Obligatoriske e-læri​ngskurs LIS 2 og 3

Sist oppdatert 08.02.2024