Rekvirering

Her finner du informasjon om rekvirering av prøver til laboratoriene i Sørlandet sykehus.

DIPS Interactor. Et elektronisk rekvireringsprogram for primærhelsetjenesten.

Her finner du informasjon om elektroniske henvisninger og rekvirering av prøver til Sørlandet Sykehus Helseforetak (SSHF).

SSHF tilbyr:

  • Elektroniske henvisninger til radiologi
  • Rekvirering av laboratorieprøver

DIPS Interactor er en regional elektronisk rekvireringsløsning for laboratorieprøver og bildediagnostikk i Helse Sør-Øst. DIPS Interactor har erstattet IHR fra Evry og tilbys både legekontorer og kommunehelsetjeneste (legevakt etc.).
DIPS Interactor er pr i dag integrert med følgende elektroniske pasient journalsystemer (EPJ): Infodoc Plenario, CGM Journal, System X, PasientSky, Pridok og WebMed. Det jobbes med integrasjoner for flere EPJ.

SSHF bistår med:

  • Installasjon av programmet i samarbeid med DIPS.
  • Utplassering og installasjon av etikettskrivere til merking av prøver.
  • Opplæring ved oppstart samt utlevering av brukerveiledninger.
  • Brukerstøtte på dagtid i ukedager. Mulighet for fjernhjelp via Norsk Helsenett.
    Kontakt: Mobil 900 67 211, Mail ihr@sshf.no​​
 

Sist oppdatert 14.06.2023