Papirrekvisisjoner til Avdeling for patologi

15 november-22 blir dokumenttypene «Remisse for histologi (bl)» og «Remisse for cytologi (bl)» fjernet fra DIPS. Årsaken er ny mal papirrekvisisjon. Det oppfordres til elektronisk rekvirering. Ved rekvirering på papir må rekvisisjoner skrives ut fra Laboratoriehåndboka, vennligst kast gamle papirrekvisisjoner som ligger på avdelingen/poliklinikken (gjelder også for obduksjon) Ny papirrekvisisjon i Laboratoriehåndboka kan skrives ut fra: sshf.labfag.no

Publisert 14.11.2022

Vi ønsker en sikker håndtering av pasientprøver, prøvesvar og svarutsendelser. Det er viktig med korrekt og tydelig utfylling av rekvisisjonene.

Utfylling av rekvisisjonen:
Rekvirentopplysninger:

 • ​HPR-nr.: Rekvirentens HPR-nummer
 • Rekvirerende lege: Rekvirentens fornavn, mellomnavn og etternavn
 • Enhet/legekontor: Navn på avdeling

Pasient:

 • Fyll inn fødselsdato og personnummer
 • Etternavn, fornavn
 • Adresse med postnr.
 • Husk å krysse av om pasienten er innlagt eller poliklinisk

 Opplysninger kopimottaker:

 • ​Legenavn: Kopimottakers fornavn, mellomnavn og etternavn
 • Avdeling/legekontor: Navnet på avdeling/legekontoret/virksomheten
 • Adresse: Legekontorets postadresse
 • Om mulig ønskes også: HPR-nr.: kopimottageres HPR-nummer HER-id/legekontor.

 Prøvetakingstidspunkt:

 • ​Dato og klokkeslett skal fylles ut av prøvetaker
 • Ved ønske om annen prioritet enn rutine må dette krysses av.

 Sykehistorie/ klinisk diagnose/ problemstilling:

 • Skriv kort relevante kliniske opplysninger/problemstilling. Dette er nødvendig for å velge optimal undersøkelse og gi best mulig medisinsk faglig vurdering.

 Preparatbeskrivelse:

 • ​Preparatet er lagt i: kryss ut for riktig fiksing
 • Fyll ut felter for lokalisasjon og antall beholdere
 • Kryss av for uttaksmetode​​

Husk å merk alle prøveglass!

 

Mvh 
Hilde Oline Strøm
Enhetsleder, Avd. for patologi