Justering av referanseområder for ALP og vitamin B12

Justering av referanseområder for ALP og Vitamin B12 fra og med 13. oktober 2020.

Publisert 12.10.2020

For utvidet informasjon se: Justering av referanseområder for ALP og Vitamin B12

Overlege Thomas Hundhausen
Avdeling for medisinsk biokjemi SSHF