En etikett; en prøve

Automatisering ved laboratoriet gjer det nødvendig å sende fleire prøver frå same lokalisasjon, ved ønske om fleire ulike undersøkelsar.

Publisert 19.02.2023

Ta to prøver dersom du får ut to etiketter. Det er ikkje lenger mulig å sette to etiketter på same prøve.

​Prøver som ikkje er merka med etikett for undersøkelsen, vil ikkje bli undersøkt, sjølv om undersøkelsen er bestilt.  

PCR undersøkelser: Pensel med lilla/lyseblå kork, kan brukast til dei fleste PCR undersøkelsar.

Dyrkning: Ta egen pensel med lilla/lyseblå kork.

Prøverør med gul kork ved mistanke om:
Chlamydia trachomatis DNA, Neisseria gonorrhoeae DNA, Mycoplasma genitalium DNA

Automatiseringa gjeld alle prøver frå 09.03.23. 

Overlege Guro Furset Jensen
Avdeling for medisinsk mikrobiologi SSK​