Fagkurs

Videreutdanning i Sensorimotorisk psykoterapi nivå 1

Gjennom kurset vil deltakerne lære å gjenkjenne symptomer og tema relatert til traumer og traumatisk tilknytning, og hvordan arbeide effektivt med dette i terapi.

Passert
30.
november
2022
3 dager
  1. 30. nov. 2022, 08:30 - 17:00
  2. 01. des. 2022, 08:30 - 16:30
  3. 02. des. 2022, 08:30 - 15:30

Tid og sted

Når

  1. 30. nov. 2022, 08:30 - 17:00
  2. 01. des. 2022, 08:30 - 16:30
  3. 02. des. 2022, 08:30 - 15:30

Type arrangement

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell

Spesialitet

Psykiatri

Arrangør

Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer (SPST) ved Sørlandet sykehus, Kristiansand, i samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy Institute.

Meld deg på

Frist for påmelding: 20. sep. 2022

Forskning viser at traumer setter seg dypt i kroppen og at mange symptomer hos traumatiserte er somatisk styrt. Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot de kognitive og følelsesmessige aspektene av traumer, er fokus for denne videreutdanningen hvordan du kan inkludere kroppen i terapiarbeidet. Sensorimotorisk psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnlagsforståelse, og integrerer elementer fra bl.a. nyere nevrovitenskap, tilknytnings- og dissosiasjonsteori og kognitiv terapi. Mindfulness står sentralt. Tilnærmingen kan også enkelt kombineres med andre terapiretninger, som f.eks. psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, skjematerapi og EMDR. 

KURSETS INNHOLD: Deltakerne vil lære å gjenkjenne symptomer og tema relatert til traumer og traumatisk tilknytning, og hvordan arbeide effektivt med dette i terapi. En benytter enkle, kroppsorienterte intervensjoner for å bevisstgjøre/utforske traumerelatert somatisk aktivering, bygge opp nye ressurser og gjenopprette kroppslig selvopplevelse. Teknikkene formidles innenfor en faseorientert forståelse, med vekt på stabilisering og symptomreduksjon. Det inngår også arbeid med traumerelaterte atferdsmønstre, forstyrret kognitiv og emosjonell prosessering, og den fragmenterte selvopplevelsen mange traumatiserte erfarer. Gjennom stabiliserende og integrerende intervensjoner rettet direkte mot kroppen og nervesystemet, vil deltakerne få mulighet til å utvikle ferdigheter i møte med et vidt spekter av kliniske problemstillinger. 

For mer informasjon, se: https://account.sensorimotorpsychotherapy.org/s108900022/detail

ANBEFALT LITTERATUR: “Trauma and the Body: A Sensorimotor Approach to Psychotherapy” av Pat Ogden, Kekuni Minton, og Claire Pain. “Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Trauma and Attachment” av Pat Ogden og Janina Fisher.

MÅLGRUPPE: Behandlere innen psykisk helse/rus i 2. eller 1.linjetjeneste, som har interesse for og noe erfaring fra traumefeltet. Maks. 40 deltakere. 

FORELESERE: Tony Buckley og Hanneke Kalisvaart fra Sensorimotor Psychotherapy Institute.

OPPTAKSKRITERIER: Psykolog, lege eller 3-årig helse-/sosialfaglig høyskoleutdanning. 

VARIGHET: 4 samlinger à 3 dager, totalt 104 kurstimer over ½ år.

DATOER FOR SAMLINGENE:
30. nov. - 2. des. 2022
25. - 27. jan. 2023
22. - 24. mars 2023
3. - 5. mai 2023


KURSAVGIFT: kr. 2.250,- pr. dag, totalt kr. 27.000,- (faktureres over 2 kalenderår)

Invitasjon sensorimotorisk psykoterapi nivå 1

Kontakt