Forskningsgrupper

I perioden 2021- 2024 skal det etableres flere forskningsgrupper ved SSHF og alle forskere og stipendiater skal tilhøre en forskningsgruppe i SSHF. En forskningsgruppe er en gruppe ansatte ved SSHF som tematisk eller metodemessig forsker på samme emne, og som er vedtatt av det sentrale forskningsutvalget. 

Kriterier for forskningsgrupper i SSHF ligger som vedlegg 4 i Plan for forskning og forskningsdrevet innovasjon

Forskningsgrupper

Fam​ilieforskning
GynForskSør
NevroforskSør
SørFRA (Sørlandet Sykehus’ Forskning på Rus- og Avhengighetsbehandling)
Utforsk
KardioSØR
Angst og OCD

Sist oppdatert 08.02.2024