Familieforskning

Klinisk forskning for Familie og Foreldre med barn 0-18

Forskningsfokus

Forskergruppen fokuserer på å undersøke og utvikle familie- og foreldreintervensjoner som skal bedre barns psykiske helse i hele aldersspennet fra 0 til 18 år og tilknyttende tematikk.

•    PhD, Rune Zahl-Olsen
•    PhD, Indra Simhan
•    PhD, Tom Østergård
•    PhD, Thomas Bjerregaard Bertelsen
•    PhD kandidat, Linda Severinsen
•    PhD kandidat, Yngve Kolltveit
•    Forskningskontakt, Margit Langerak. Familieenheten Abup Kristiansand
•    Forskningskontakt, Siri Vaaje. Familieklinikken Abup, Arendal

Eksterne

•    Professor, Frode Thuen, Høgskulen på Vestlandet
•    Professor, Helene Amundsen Nissen-Lie, Universitetet i Oslo
•    PhD, Jan Reidar Stiegler, Institutt for Psykologisk Rådgivning, Bergen,
•    PhD, Ben Shahar, The Hebrew University in Jerusalem
•    PhD, Terje Tilden, Forskningsinstituttet ved Modum Bad

 

Rune Zahl-Olsen, mobilnr. 93037599

•    Linda Severinsen: Effectiveness of Emotion Focused Skills Training for Parents of Distressed Children. 2021-2025. 
•    Yngve Kolltveit: How Does Emotion Focused Skills Training Cause Change? 2022-2026

•    Multisenterstudie i par- og familieterapi, 2015-2024, Rune Zahl-Olsen
•    Psykisk helse og samlivsbrudd, 2023-2025, Rune Zahl-Olsen, Thomas Bjerregaard Bertelsen
•    Effectiveness and satisfaction with the Gottman couple enhancement course. 2020-2023, Rune Zahl-Olsen

Sist oppdatert 10.01.2024