Informasjon til foresatte

Magesmerter hos barn

Mange barn har magesmerter. Oftest skyldes magesmerter hos barn ikke noe alvorlig og mange barn med magesmerter kan trygt bli fulgt opp hos fastlege.

Men hvordan skal du som foresatt skille vanlige og ufarlige magesmerter fra en underliggende tilstand som må behandles spesifikk?

Vanlige årsaker til magesmerter som kan utredes og følges hos fastlege er:

Funskjonell dyspepsi, abdominal migrene, funksjonelle magesmerter og forstoppelse.

 

 

Noen barn, gjerne i skolealder, men også yngre barn, kan oppleve sterke anfall av magesmerter, som passer med magemigrene. Magemigrene har flere karakteristiske trekk: Magesmertene er ofte midt i magen og relativ intense.

Mange barn opplever samtidig kvalme/oppkast, noen har hodepine, blir bleike og trekker seg tilbake, og fremstår som syke. Perioden kan vare i 1 til flere dager. 
Anfallshyppighet varierer. Utenom anfallene er barnet helt friskt.

 I slike tilfeller kan pårørende forsøke å gi barnet paracetamol og Ibuprofen i vanlig dosering. Dessverre er det ikke alle som har effekt av dette.

 

 

 

Cøliaki er en relativ vanlig tilstand, også hos barn i Norge.

For å sette cøliakidiagnosen brukes det spesielle europeiske diagnosekriterier. Diagnosekriterier for barn er annerledes enn for voksne, og har blitt fornyet senest i 2020.

Diagnosen settes på sykehus, men det er fastlegen som starter den første utredningen. Det skjer med en blodprøve, og fastlegen henviser barnet videre hvis det er behov.  

Hvis barnet har blitt henvist for utredning av cøliaki, er det viktig at barnet holder seg til vanlig glutenholdig kost, inntil sykehuset gir annen beskjed.

Funskjonell dyspepsi er en tilstand hvor barnet opplever magesmerter i øvre del av magen, gjerne etter å ha spist.

Barnet har ingen alarmsymptomer, vokser fint og har normale blodprøver. Her er det ikke grunnlag for videre utredning, spesielt ikke for gastroskopi. 

De fleste barn med magesmerter faller under kategorien funksjonelle magesmerter. Dette er en plagsom, men ufarlig tilstand, som ofte brenner seg ut i løpet av barneårene.

Barn med funksjonelle magesmerter opplever magesmerter som regel rundt navlen. Mange opplever at magesmertene lever sitt eget liv, og at de er ikke relatert til mat, dobesøk/bæsjing, eller menstruasjon, men kommer og går.

I svært sjeldne tilfeller kan barnet ha symptomer som kvalme eller oppkast. Ofte beskrives det «gode» og «dårlige» perioder. Barn med funksjonelle magsmerter følger sine vekstkurver og har normale blod- og avføringsprøver. Fastlegen vet hvilke prøver som er relevante. Det er ikke nødvendig med videre utredning når barnet oppfyller kriterier for funksjonelle magesmerter.

Det er få medisiner som hjelper mot funksjonelle magesmerter, men det er godt dokumentert at peppermynteolje kan hjelpe. Ellers er det viktig å ha fokus på gode rutiner når det gjelder mat og drikke, fysisk aktivitet og søvn. Livet skal leves så normalt som mulig, med minst mulig skolefravær og frafall fra sosiale aktiviteter.

Det finnet flere gode nettsider for mer informasjon om funksjonelle magesmerter:

Funktionell buksmärta hos barn

 

Sist oppdatert 14.06.2024