Behandling

PIH Multi

PIH Multi er et gruppebasert, intensivt trenings- og behandlingstilbud til førskolebarn med cerebral parese med et grovmotorisk funksjonsnivå (GMFCS-nivå) IV og V, eller som har lignende komplekse funksjonsnedsettelser.

Cerebral parese (CP) er en utviklingsforstyrrelse som skyldes en skade i hjernen som har oppstått før fødsel, i forbindelse med fødsel eller innen 2 års alder.

Les mer på helsenorge.no

Gruppestart er én gang i året og programmet strekker seg over ca. ett år. Programmet veksler mellom behandlingsopphold på sykehuset (inntil seks uker fordelt på tre opphold), og oppfølgende trening i barnets hjem og barnehage. Målsettingen med tilbudet er å bidra til å optimalisere barnets utvikling av ferdigheter innenfor kommunikasjon, motorikk og egenledelse - kognitive og sosiale ferdigheter.

Før

Vi oppfordrer foreldre/foresatte til å sende et kort videoopptak som viser barnet i aktivitet, lek og samspill i hverdagen. Før det første behandlingsoppholdet snakker vi med foreldre/ foresatte på telefon, eventuelt ved videomøte og gjennomfører et oppstartsmøte. Vi ønsker at både foreldre/foresatte og fagpersoner deltar på dette møtet. Her vil det bli gitt mer informasjon om hva deltakelse i PIH-programmet innebærer, programmets innhold, behandlingsprinsipper og etablering av målrettet teamarbeid mellom foreldre/foresatte og lokale fagpersoner.

Det er nødvendig at minst en forelder/foresatt deltar i opplæringen gjennom hele programperioden på sykehuset. I tillegg ønsker vi at begge foreldre/foresatte deltar noe samtidig både under behandlingsoppholdene og ved samarbeidsmøter som finner sted mellom oppholdene. Vi ønsker at begge foreldre/foresatte skal få samme informasjon fra oss, få en felles erfarings- og kunnskapsbasis og sammen kunne delta i målvalg for deres barn.

Under

I løpet av året barn med foreldre/ foresatte deltar i PIH Multi, gjennomføres tre behandlingsopphold på sykehuset. Hvert opphold er på ca. to uker. 

Som foreldre/foresatte har dere unik kunnskap om eget barn. Kunnskapen og prioriteringene fra dere, lokale fagfolk og behandlere, danner grunnlag for å sette mål for barnets trenings- og stimuleringstiltak.

Aktiviteter som stimulerer ferdigheter for at det enkelte barn skal nå sine mål, gjennomføres hver dag sammen med dere foreldre/foresatte. Vi tilstreber å finne tiltak som i seg selv er motiverende for barna, med fokus på musikk, lek og lystbetonte aktiviteter. Sentralt står også undervisning, veiledning og samtaler om barnets tilstand og utfordringer, og hva som kan fremme barnets utvikling best mulig.

Utfra kunnskap om at alle barn utvikler seg best innen en familie hvor foreldrene er trygge, tydelige og mestrende, legger vi også vekt på å bistå dere som foreldre/foresatte til å finne en god balanse og mestring av familielivet.
Det blir også enkelte temakvelder for foreldre/foresatte der ulike aktuelle temaer blir drøftet.

Vi legger i tillegg opp til et organisert samarbeid med barnets fagfolk fra hjemmemiljøet og HABU. Vi inviterer lokale fagfolk til å delta under behandlingsoppholdene, ved undervisning og samarbeidsmøter. Sistnevnte kan eventuelt skje per videokonferanse.

Foreldre/foresatte og barn kan bo i sykehusets familiehus eller pasienthotell under behandlingsoppholdene. Mellom oppholdene fortsetter dere som foreldre/foresatte sammen med barnets lokale fagfolk treningen og stimuleringen hjemme og i barnehagen. Et trenings- og stimuleringsteam drøfter med jevne mellomrom tiltakene og justerer mål og tiltak til barnets behov.

Våre fagfolk er tilgjengelige for råd og veiledning per telefon/e-post.

Etter

Vi utformer en oppsummerende rapport etter hvert behandlingsopphold. Denne rapporten blir etter avtale sendt til foreldre, henviser, fastlege og evt. koordinator i ansvarsgruppen.

Vi anbefaler lokale fagfolk og foreldre/foresatte å ha jevnlige samarbeidsmøter mellom behandlingsoppholdene, og fortsette det nære samarbeidet også etter deltakelsen i PIH Multi.

Ved avslutning av deltakelsen i PIH Multi, vil videre habiliteringsoppfølging skje som før deltakelse. Det vil si ved barnets HABU/henviser i samråd med fagfolk i kommunen og foresatte.

Kontakt

Egsveien 100, bygg 41 Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Kontakt Regionalt senter for intensiv barnehabilitering (RIB)

Oppmøtested

HABU's lokaler, bygg 41 på Eg. Vennligst registrer deg i vår ekspedisjon ved oppmøte. Dersom du har behov for bekreftelse på at du har vært til konsultasjon på HABU, ta kontakt med ekspedisjonen.

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, bygg 41

Egsveien 100, 4615 Kristiansand

Transport

​Du kan komme til våre lokasjoner med offentlig transport. Gå inn på Agder kollektivtransport for å finne din rute: akt.no

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende

RIB tilbyr mulighet for overnatting i vårt familiehus. Familiehuset ligger i tilknytning til HABU/RIB og har to leiligheter og fire familierom som kan benyttes gratis under opphold.    

Alle rommene i familiehuset har eget bad med dusj og har kokemuligheter. Det er også internettilgang, telefon, TV/Radio og kjøleskap. På dagtid er det tilgang til vaskemaskin, tørketrommel og strykejern. Sengetøy og håndklær følger med.    

I tilknytning til familiehuset er det et tilrettelagt uteområde med lekeapparater.    

Har du behov for overnatting under oppholdet kan du kontakte HABUs ekspedisjon (se kontaktinformasjon).

​Hvis du har en alvorlig sykdom som skal behandles eller følges opp over en viss tid, kan du ha rett til å få tildelt en kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten er en ordning som skal sørge for at oppfølgingen av deg som pasient blir bedre, tryggere og mer effektiv. Kontaktlege er en rett for deg som pasient og en plikt for spesialisthelsetjenesten.

Kontaktlegens oppgaver

Kontaktlegen har et særlig ansvar for å følge deg opp under behandling eller oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Oppgavene til kontaktlegen er å:

  • være din faste medisinskfaglige kontakt gjennom hele pasientforløpet
  • være involvert i behandlingen eller oppfølgingen av deg
  • holde seg informert om status i behandlingen din
  • bidra til at pasientforløpet går som planlagt
  • ta kontakt med aktuelt personell / behandlingsenhet dersom det er utfordringer med pasientforløpet ditt
  • informere deg og pårørende
  • være tilgjengelig for deg og helsepersonell i medisinske spørsmål
  • kontaktlege erstatter ikke din fastlege

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten

 

Du må kjøpe billett ved ankomst for å parkere på sykehusområdet. Følg skilting og les anvisning på betalingsautomatene.
To ukers P-kort kan kjøpes hos vekter ved sykehusets hovedbygg. Det er også mulig å betale med EasyPark (mobilløsning), kort eller mynt. Se skilting for både betalingsmuligheter og tidsbegrensning.

For el-biler gjelder følgende: Elbiler betaler avgift fra og med første time.

Gyldig HC-kort gir gratis parkering.  
Ved inngang til HABU bygg er det tre HC-plasser og flere ordinære P-plasser. HC-biler er fritatt fra tidsbegrensning dersom ikke annet er angitt på skilt.

​Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Les mer om blant annet pleiepenger, hjelpe- og grunnstønad og Folketrygdens ytelser hos NAV.

​Hvis du trenger tolk, må du gi beskjed til sykehuset om dette i god tid før timen. Ugifter til tolken dekkes av helsetjenesten. Helsenorge.no

Patients not fluent in Norwegian are entitled to an interpreter. Helsenorge.no/interpreter

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.

​Dersom barnet har vært utsatt for vannkoppesmitte, eller har vannkopper, ber vi deg ta kontakt. Tildelt time/innleggelse må da utsettes. Dette gjelder også dersom du skal på besøk i barne- og ungdomsavdelingen. For noen av våre pasienter kan vannkoppesmitte være farlig.