Brukerstøtte eMestring

I forbindelse med bruk av behandlingsprogrammene i eMestring kan det dukke opp utfordringer knyttet til tilgang, pålogging eller annen bruk av behandlingsprogrammet. Her er noen tips og triks:


​IDporten brukes til innlogging. Dette er samme type innlogging som i nettbanken din eller offentlige tjenester som Altinn, Helsenorge.no med flere. Mangler du tilgang til innloggingsmulighetene, står det hvordan disse kan bestilles via din bank eller andre leverandører.

Problemer med innlogging første gang?

  • ​Innlogging er ikke tilgjengelig før du har fått en SMS fra sykehuset om at du kan starte opp i eMestring.
  • Har du fått SMS, men innlogging fungerer fortsatt ikke? Da er det trolig gjort en feilregistrering av profilen din. Ring DPS der du møtte din behandler og gi beskjed, slik at dette kan rettes opp. 

Hvert behandlingsprogram består av moduler som inneholder sider med ulike tema du skal lese. Det er også hjemmeoppgaver til hver modul. I tillegg kommer det arbeidsark flere ganger gjennom hele forløpet, og ulike spørreskjema knyttet til behandlingsprogrammet.

Oppdater nettleservinduet med ↻ (eller F5 på pc-tastatur). Trykk eventuelt på hjem-symbolet for å komme tilbake til oversiktsbildet: som er en illustrasjon av et grønt hus.

eMestring er veiledet internettbehandling. Det er behandler som gir deg tilgang til neste modul når du er ferdig med innhold og oppgaver. Det beregnes normalt en uke arbeid per modul. Din behandler sier fra ved oppstart hvilke dager de vanligvis er innlogget og følger ditt behandlingsløp.

Bruk først og fremst meldingstjenesten i programmet til å holde kontakt med din behandler underveis, om du har spørsmål eller noe du ønsker å formidle. Om nødvendig kan behandleren også ta kontakt med deg på telefon eller sette opp en ordinær samtale underveis.

Husk at dette ikke er en chat hvor behandler leser meldinger umiddelbart. Har du spørsmål om tilstanden din som trenger rask avklaring, anbefaler vi deg å ringe DPS.

Tekstmaterialet du leser og leverer i behandlingsprogrammet legges i et bibliotek du finner inne i eMestring. Her finner du utskriftsvennlige versjoner av modulene du er ferdig med. Dette vil være tilgjengelig i seks måneder etter avsluttet behandling.


Tekniske feil kan oppstå, og vi ønsker å løse disse raskest mulig for at du skal kunne bruke behandlingsprogrammet på en god måte. Er det tekniske problemer du ikke får løst via din behandler på DPS, kan du sende e-post til emestring@sshf.no. Beskriv utfordringen du har kort.

Husk at sensitive data ikke skal sendes på e-post. Ikke send tekst eller bilder med brukernavn/personnummer eller passordinformasjon på e-post. 

Sist oppdatert 14.06.2023