Gruppeteam, DPS Solvang

Vi tilbyr gruppeteam og behandling for mennesker som sliter i mellommenneskelige forhold, sosialt, på arbeid og/eller i familie. Det kan være knyttet til å stole på andre, det å sette grenser for seg selv, eller redsel for å knytte seg til andre og lignende. Vanskene/problemene kan vise seg i form av angst, depresjon, tvang eller kroppslige plager som for eksempel søvnproblemer, spiseforstyrrelser og diffuse smerter.

Hvem passer tilbudet for?

Mennesker som sliter i mellommenneskelige forhold, sosialt, på arbeid og/eller i familie. Det kan være knyttet til å stole på andre, det å sette grenser for seg selv, eller redsel for å knytte seg til andre og lignende. Vanskene/problemene kan vise seg i form av angst, depresjon, tvang eller kroppslige plager som for eksempel søvnproblemer, spiseforstyrrelser og diffuse smerter.

Behandlingstilbudet

Vårt psykoterapeutiske tilbud dreier seg om å styrke sin evne til å se seg selv utenfra og andre innenfra, og på den måten etablere et mer realistisk selvbilde, styrke selvtillit og øke mestring. Det er en dynamisk orientert terapi som handler om å oppdage egne atferdsmønstre, tankemønstre og følelsesmessige problemer i en her-og-nå situasjon i møte med andre mennesker.

Målet er at man gjennom gruppeterapi skal få bedre forståelse for sine følelser, tanker og reaksjon. Det handler om å bli mer (selv)bevisst og mer oppmerksom på hvordan man forholder seg til sine medmennesker.

Vi legger vekt på å skape trygghet og tillit i gruppen, slik at vi kan forholde oss til hverandre på en åpen og undersøkende måte. Terapien krever aktiv deltakelse og nysgjerrighet i forhold til ”vårt indre liv”. Denne formen for selvutvikling er både krevende og interessant, og den terapeutiske effekten kan være stor på flere områder.

Biblioterapi – Selvfølelsen psykologi

I denne gruppen går vi i dybden på selvfølelse. Vi følger en bok som gir deg kunnskapen du trenger i tillegg til 20 øvelser som kan styrke din selvfølelse. Gruppen krever at man gjør øvelser mellom hver samling.

Biblioterapi – Workshop i selvutvikling

Denne gruppen er for alle som er litt interessert i psykologi og selvutvikling. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta i gruppen, men det er bra med litt nysgjerrighet rundt menneskets psykologi og utviklingsmuligheter. Les mer: www.webpsykologen.no/artikler/biblioterapi

Billedterapi

Psykoterapi der man uttrykker seg først og fremst gjennom bilder, og bildene følges opp med assosiasjoner, spørsmål og kommentarer. Gjennom bildene kan det bli mulig å uttrykke blandede, ofte vanskelige forståelige følelser i et forsøk på å sortere dem, gjøre dem klarere og dermed mer forståelige. Det er ingen krav til tegne/maleferdigheter.

Medisinsk Yoga (MediYoga)

MediYoga består av fysiske øvelser, avspenningsøvelse og meditasjon. Pusten spiller en viktig og grunnleggende rolle i yoga. Hos de fleste mennesker er pusten en ubevisst funksjon. Men den kan endres bevisst gjennom bruk av forskjellige pusteteknikker, som i sin tur påvirker velværet.

Mindfulness

Mindfulness handler om hvordan vi kan være mer til stede i eget liv for å øke livskvalitet og få det bedre med oss selv. Det handler om evnen til å dempe stress, være mer bevisst, forebygge depresjoner og takle angst eller uro på bedre måter. Kort sagt handler det om å kultivere en mer harmonisk hverdag gjennom veldokumenterte øvelser. Mer om mindfulness: www.webpsykologen.no/kurs-i-mindfulness-gratis-pa-nett

Turgruppe – Økoterapi

Av og til handler veien videre om å komme seg ut, gjøre noe annet, skape en forandring, møte hyggelige mennesker, nyte frisk luft og bevege seg i marka. Det tar vi på alvor. I turgruppen er du hjertelig velkommen til en blanding av lett fysisk aktivitet, naturopplevelser og sosialt samvær etter eget ønske og behov. Hver fredag møtes et knippe hyggelige mennesker turkledde og klare for å utforske byens naturterreng.

Treningstilbud

Fysisk aktivitet er noe av den mest virksomme medisin man kan finne, også for psykiske plager. Derfor tilbyr vi et sirkeltreningsprogram for alle dem som går i behandling her på Solvang. Treningen foregår i regi av en fysioterapeut med stor ekspertise på området. Langt de fleste vil ha god nytte av trening som et supplement til annen behandling. Treningen tilrettelegges for den enkelte og tilpasses dine forutsetninger.

Volleyball

Fysisk aktivitet styrker immunforsvaret, skjelettet og øker lungekapasiteten. Det motvirker høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og diabetes, og mer generelt kan man si at det minsker risiko for ”livsstilsykdommer”. Fysisk aktivitet har også en direkte effekt på psykisk helse fordi det reduserer kortisolnivået i hjernen, noe som videre reduserer stress som igjen motvirker angst, indre uro og depresjon.

Miljøterapeutisk gruppe

Hvem passer tilbudet for?
Mennesker som sliter med psykiske problemer som påvirker daglig fungering i forhold til nettverk, arbeid og fritid. Personer som vil kunne nyttiggjøre seg aktiviteter i grupper, for målrettet trening og dermed bedring av sosial fungering, kontaktevne og mestring i hverdagen.

Målsetting
Behandlingstilbudet fokuserer på dine ressurser og mestring. Vi ønsker å hjelpe deg til å utvikle hensiktsmessige mestringsmåter og handlingsmønster for å kunne leve med/bedre din livs- og sykdomssituasjon. Dette både for å få økt livskvalitet og for å forebygge innleggelser.
Aktuelle arbeidsområder kan være god struktur på dagen, balanse mellom aktivitet, hvile og kontakt med andre mennesker. Du velger også selv arbeidsområder som du vil utvikle deg på og mestre bedre. For noen kan dette også bety videreføring til arbeidstrening/utdanning.

Mengde
To dager per uke
Behandlingstilbudet
Strukturert program
Praktisk gruppe og undervisning
Samtaleterapi og billedterapi
Hjelp til å definere problemstillinger og utforme terapeutiske målsetninger
Fysisk aktivitet
Tilpasset individuell oppfølging ved behov

Praktisk gruppe
Arbeider med ulike formingsaktiviteter og prosjekter. Ønsket er å etablere en trygg gruppe der du kan få bruke og utvikle dine kreative evner for å bekrefte deg selv og øke selvtilliten. Samtidig gir det mulighet for trening og bedring av sosial mestringsevne gjennom å være sammen rundt praktiske aktiviteter.

Samtaleterapi
Denne gruppen handler om å oppdage egne atferdsmønstre, tankemønstre og følelsesmessige problemer i en her-og-nå situasjon i møte med andre mennesker. Vi legger vekt på å skape trygghet og tillit i gruppen, slik at vi kan forholde oss til hverandre på en åpen og undersøkende måte.

Målsetningsgruppe
I denne gruppen jobber vi med å definere problemstillinger og utarbeide terapeutiske målsetninger. En ting er å skaffe seg innsikt i egne utfordringer, en annen ting er å implementere denne innsikten i livet. I denne gruppen evaluerer vi hel tiden den enkeltes terapeutiske prosess. Denne gruppen fungerer også litt som en «psykologisk lesesirkel». Hver uke leser vi en ny tekst som relaterer seg til psykisk helse, selvutvikling og det vi jobber med i terapi.

Billedterapi
Her blir du bedre kjent med følelsene dine ved hjelp av bilder, symboler og farger. Tegneferdigheter er helt uten betydning.

Fysisk aktivitet
Ballspill er en romslig arena hvor vi legger vekt på å ha det gøy samt evnen til å være spontant til stede i samspill med andre.
Fysisk aktivitet er noe av den mest potente medisin man kan finne, også for psykiske plager. Derfor tilbyr vi et individuelt tilrettelagt sirkeltreningsprogram i regi av fysioterapeut. (Se: www.webpsykologen.no/artikler/fysisk-aktivitet-og-psykisk-helse)

Åpenhet og tillit
Gruppeterapi forutsetter en god terapeutisk kultur og samarbeid basert på åpenhet og tillit. For å oppnå dette, har vi strenge krav til taushetsplikt, noe du vil få mer informasjon om ved oppstart.

Du kan lære mer om essensen i gruppepsykoterapi ved å følge linkene og se videoene på denne siden: www.gruppeterapi.inf

Kontakt

Postadresse

Postboks 416, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

DPS Solvang ligger nær Ravnedalen på Grim i Kristiansand. Adkomst med buss nr 13, eller med bil fra Setesdalsveien inn mot Ravnedalen.

Løkkeveien 24

Løkkeveien 24

4616 Kristiansand

Praktisk informasjon

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende