Innkjørsel til Byglandsfjord

ARA Døgnenhet, Byglandsfjord

Døgnenheten ved Byglandsfjord gir et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP-pasienter). Vi arbeider målrettet og strukturert basert på pasientens behov og mål, og gjør vårt beste for at du skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Døgnenheten befinner seg i naturskjønne omgivelser ved inngangen til Setesdal. 

Innleggelse

Ved innleggelse utarbeider vi en behandlingsplan sammen med deg. Denne evaluerer vi sammen underveis. Du kan være i behandling ved vår enhet i inntil seks måneder. Vi vurderer lengden på oppholdet når du kommer til enheten. Vi samarbeider også tett med din hjemkommune, og arrangerer samarbeidsmøter underveis. Dette gjør vi for å trygge tiden din etter utskrivelse. Vi har også tilbud om transport til AA/NA ukentlig.

Behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet ved døgnenhet Byglandsfjord består av fysisk aktivitet, friluftsliv, seeking safetybasert gruppeterapi, behandlersamtaler, rusmestringssamtaler, miljøterapi og medikamentell behandling. Rusmiddeltesting inngår også som en del av vårt behandlingstilbud.

Vi ber om forståelse for at det blir gitt behandling etter individuelle behov.

Vi ber også om at du bidrar positivt til felleskapet og ivaretar den moralske taushetsplikten.

Praktiske opplysninger

Det er viktig at du tar med deg treningsklær og sko til både ute- og innebruk, regntøy og uteklær tilpasset sesongen.

Vi oppfordrer på det sterkeste å ikke ta med mye verdisaker under oppholdet. Du er selv ansvarlig for dine verdisaker under oppholdet.

Farlige gjenstander / rusmidler vil bli beslaglagt.

Vi tilstreber et godt og trygt behandlingsmiljø for både pasienter og ansatte, og ønsker deg hjertelig velkommen til vår enhet.


:


Kontakt

Postadresse

Postboks 416 Lundsiden, 4604 Kristiansand

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vassendfeltet 3, Byglandsfjord.

Vassendfeltet 3

Vassendfeltet 3, 4741 Byglandsfjord

​Du kan ha rett til å få dekket nødvendige utgifter når du skal reise til og fra behandlingsstedet. Du skal i utgangspunktet bruke kollektivtransport, og du må betale en egenandel. For å få tilbake penger du har lagt ut for reisen, må du fylle ut et reiseregningsskjema og sende det til Pasientreiser.

Praktisk informasjon

Passer ikke timen? Nå kan du som får innkallingsbrevet digitalt på helsenorge.no, sende direkte beskjed til avdelingen du skal til dersom du trenger et nytt tidspunkt for timen. Du må være registrert bruker på helsenorge for å få tilgang til tjenesten.
Du kan også kontakte avdelingen hvor du har fått time eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00

Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din familie blir godt ivaretatt.

Barn som pårørende


​​Besøkstidene kan variere ved de ulike avdelingene og stedene. Sjekk gjerne avdelingen du har fått time hos for nærmere informasjon.

Se oversikt over sykehusets avdelinger

Generelle besøkstider:

Arendal:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager

Flekkefjord:
14.00-15.00 og 18.00-19.00
Fødeavdelingen: 17.00-19.00 (siesta/ikke besøk: 14.00-16.00)

Kristiansand:
17.00-19.00 på hverdager
14.00-16.00 og 18.00-19.00 i helg og helligdager 

Barselavdelingen: 16.00–18.00 hver dag for den nyfødtes friske søsken.

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde/video eller blogge fra tiden på sykehuset. Det er det selvsagt anledning til, så lenge du tar hensyn til andre pasienters og ansattes personvern.

Her er et par gode råd for bruk av sosiale medier til deg som er pasient eller pårørende:

  • Ta hensyn til andre. Du må ha samtykke dersom du vil ta bilder eller video av pasienter eller ansatte. Alle pasienter har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.
  • Det er foreldre/foresatte som avgjør om du kan ta bilder av barn eller publisere bilder av barna deres på nett. Foreldre skal ta hensyn til hva som er best for barnet. Når barnet er fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva barnet mener. Når barnet er fylt 15 år, avgjør det selv om det er greit å bli tatt bilde av og om det eventuelt skal publiseres.
  • Husk at ansatte også skal gi sin tillatelse dersom du vil publisere bilder du har tatt av dem.
  • Du bør fjerne innhold du har publisert dersom den det gjelder ber deg om det. Har andre lagt ut bilder av deg på internett uten tillatelse kan du be vedkommende slette det. Hvis du ikke blir hørt kan du ta kontakt med: www.slettmeg.no.

Lydopptak
Det er ikke ulovlig å gjøre opptak av samtaler du selv tar del i til privat bruk. Publisering og deling krever derimot samtykke fra den man har samtale med. Hemmelige opptak av samtaler du selv ikke deltar i er ulovlig.

Røyking kan føre til ubehag for andre. Takk for at du viser hensyn og bidrar til at Sørlandet sykehus er et røykfritt sykehusmiljø.

​Trenger du noen å snakke med? Våre sykehusprester har lang erfaring i å møte mennesker i ulike livssituasjoner. De møter deg på dine premisser uavhengig av tro, livssyn og livsholdning. Sykehusprestene er tilgjengelig hele døgnet, hele uken, for pasienter, pårørende og ansatte.

Ønsker du å komme i kontakt? Da kan du be sykehuspersonalet om hjelp, eller ringe sentralbordet på telefon: 38 07 30 00.

Sykehusprestene formidler også kontakt til andre tros- og livssynssamfunn.

Alle besøkende kan bruke gratis trådløst internett på sykehuset.

Se etter HSO-Gjest på ditt nettverk og følg anvisningen for pålogging.

Finner du ikke nettverket, befinner du deg i et område som ennå ikke er utbygd.