Pasientkurs

ME/CFS - Kristiansand

Velkommen til kurs for deg som har ME/CFS

Tid og sted

Når

Kurset er avlyst

Type arrangement

Kurs

Arrangør

Brukerrepresentanter og Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO)

Henvisning fra lege er påmelding til kurset. Dersom du er pasient på sykehuset med diagnosen, trengs ikke henvisning - da melder du deg på direkte til ME-poliklinikken.

Kurset er for deg som

  • Har fått diagnosen ME.
  • Ønsker svar på spørsmål om det å leve med ME.
  • Ønsker å møte andre med ME og kunne dele erfaringer.

Innhold i kurset

  • Hvem er jeg?
  • Å være god nok - hva er viktig for meg nå?
  • Tanker og følelser
  • Utfordringer, mestring og mestringsstrategier
  • Familier, venner og relasjoner
  • Sjef i eget liv

Praktiske opplysninger

Kursdag 1 og 5 foregår på Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring, bygg 8, Sørlandet sykehus Kristiansand. Kursdag 2,3 og 4 foregår digitalt.

Kursavgift: Spesialisttakst. ingen egenandel ved frikost.

Skriv gjerne ned ting du lurer på, og ta med spørsmålene på kurset

Har du forflytningsvansker? Gi beskjed ved påmelding om behov for P-plass i nærheten av Kompetanseenhet for pasient- og pårørendeopplæring (KEPPO)

Her finner du dine rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring (kurs): Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring - Sørlandet sykehus (sshf.no)

Kontakt